Pastor hadde sex - presset fra jobben

I flere år ble pastor Knut Erik Valskrå (60) utsatt for det han kaller grov trakassering fra sentrale ledere i Adventistsamfunnet. Et seksuelt forhold pastoren hadde hatt før han giftet seg, startet prosessen som påførte ham angst og depresjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere pastoren ble oppsagt mens han var sykemeldt, og er nå uføretrygdet.

Knut Erik Valskrå har gått til sivilt søksmål mot Syvendedags-adventistsamfunnet. Saken starter i Oslo byrett i dag. Valskrå krever erstatning og oppreisning for helseskadene han skal ha blitt påført fra arbeidsgiveren. Dette er dokumentert i legeerklæringer.

Valskrå viet sitt liv til pastorgjerningen i en liten menighet i Nord-Norge.

- Jeg ønsker også et oppgjør med et vanvittig totalitært system. Lederne her bruker undersåttenes lydighet til å mangedoble ondskapen, sier Valskrå.

Et tidligere seksuelt forhold skal ha startet konflikten. Ekspastoren sier han tilsto å ha hatt et slikt forhold uten å være gift, angret, ba og ble tilgitt. Men at saken likevel hjemsøkte ham gang på gang.

- Sladder og forhør

Han beskriver år med sladder, ryktespredning og regelrette forhør. Det han trodde var fortrolige samtaler, skal ha blitt spredt videre i brevs form.

«(...) det ble ikke notert under samtalen, men etter hukommelse vil jeg her gjengi den (...),» skriver en distriktsleder i et brev til andre ledere etter enesamtale med Valskrå.

- Først da brevet skulle sendes, fikk jeg vite om det, og protesterte. Det var sensitive opplysninger. Seinere ble det også sendt på høring til andre pastorer, sier Valskrå.

Han forteller om samtaler som bar preg av forhør - han følte seg presset til å gi detaljer.

- Jeg opplevde at de nærmest ble beruset av makt, og at det oppsto et hat mot meg. De hadde bestemt seg for å bli kvitt meg. Jeg føler meg mobbet, trakassert og krenket.

Adventistenes advokat Bjørn Haugen sier:

- Vi mener å kunne påvise at Valskrås uførhet er begrunnet i forhold som ikke skyldes arbeidsgivers opptreden. Vi vil også hevde at han selv har en manipulerende framferd som medfører støtte inntil mer nyanserte framstillinger blir kjent, sier Haugen.

- Grafsing i detaljer

Vel ti år tilbake hadde Valskrå et hemmelig seksuelt forhold til en kvinne. Ingen av dem var gift. Forholdet tok slutt, og Valskrå flyttet. Etter et par år giftet han seg og fikk også en stesønn. Plutselig kom det et brev fra en menighetsleder som hadde fått vite om det første forholdet.

- Jeg tok straks kontakt med min leder, og ble lamslått. Han startet en serie av avhør av meg der det ble grafset i alle detaljer. Det var pinlig og belastende. Også kona ble spurt ut, også om ting helt uvesentlige for saken. De ringte seint om kvelden og snakket i timevis, sier Valskrå.

Han forteller om brutte løfter og rykter i menigheten. Han trengte legehjelp på grunn av de tøffe påkjenningene. Måneder seinere fikk han menighetsstyrets tilgivelse. Likevel ble han sendt ut i et halvt års permisjon.

Adventistenes advokat Bjørn Haugen sier:

- Valskrå er medlem av et kirkesamfunn, og ansatt. Det gir rettigheter og plikter. Menigheten vil naturlig nok prøve å rydde opp ved konflikter både mellom medlemmer og med ledelse. Hvis involverte sprer opplysninger slik Valskrå påstår, betyr ikke det nødvendigvis at arbeidsgiver kan lastes.

Uten forvarsel skal Valskrå ha fått vite at «den gamle saken» ville bli tatt opp igjen.

- Diffuse anklager

- Vi hadde fått en ny leder, og jeg ble på ny avhørt. Hele vinteren ble jeg møtt med trusler og press. Jeg fikk valget: si opp selv, bli oppsagt eller sykemelde meg. Jeg ble så nedslitt at jeg ble sykemeldt. De begynte å si at jeg ikke gjorde jobben godt nok. Diffuse anklager fortsatte. Flere ganger foreslo de steder jeg skulle flyttes til.

Adventistenes advokat Bjørn Haugen sier:

- Kommunikasjonen ble umulig - Valskrå nektet å snakke. For å oppnå dialog ba arbeidsgiver om at han fikk seg advokat på deres regning. Oppsigelsesgrunnen var at kommunikasjonen ikke ble bedre. Han utførte ikke tjenestehandlinger og prøvde å sverte menigheten.

Menigheten valgte å si opp Valskrå mens han var sykemeldt.

- Kona fikk nok. Hun ville skille seg og dro sin vei med gutten. De forsvant for meg begge to, sier Knut Erik Valskrå.

Nå står ekspastoren overfor sitt livs viktigste sak.

VONDE OPPLEVELSER: Ekspastor Knut Erik Valskrå (60) kjemper nå aleine mot lederne i Syvendedags-<br>adventistsamfunnet.