Patent på liv eller ikke?

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om Norge skal godta det omstridte EU-direktivet om bioteknologisk materiale som trår i kraft 1. juli. Her er argumentene:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MOT:

Heidi Sørensen, leder i Nettverk for mat og miljø:

1. Gener, planter og dyr er ikke oppfinnelser. Patent på arveanlegg er

oppdagelser. Det er en mangel på respekt for naturen å påstå at

mennesker kan finne opp liv.

2. Patentdirektivet åpner for patent på menneskelige gener, celler og vev.

Dette kan gi selskaper enerett til kunnskap og behandlingsformer for

alvorlige sykdommer som kreft. Helsevesenet kan bli hardt rammet av

patentdirektivet.

3. Mangfoldet i naturen, som arveanleggene til alle planter, dyr og

mennesker må være menneskehetens felles arv. Patenter på liv bryter dette

prinsippet og gir selskaper eiendomsrett over livsmangfoldet.

4. Patentdirektivet åpner for 'genrøveri' fra den tredje verden. Gjennom

patenter kan selskaper få enerett over gener, uten at bøndene i tredje

verden som gjennom generasjoner har avlet fram plantene får noe igjen.

FOR:

Ida Skard, direktør i NHO

1. Moderne bioteknologi representer kanskje den viktigste vekstnæringen internasjonalt i de kommende år.

2. For at bedriftene skal satse på bioteknologisk forskning, utvikling og produksjon i Norge, er de avhengige forutsigbare rammebetingelser som ikke er dårligere enn i andre land. Et nei til patentdirektivet vil føre til at bioteknologisk utvikling og verdiskaping vil bli flyttet til utlandet.

3. Moderne bioteknologi vil få stor betydning for menneskers hverdag og privatliv, med økt oppmerksomhet om helse og sykdomsbehandling, økt matvareproduksjon til lavere priser og mer miljøvennlige produkter.

4. De innvendingene som reises i forhold til patentdirektivet som gjelder biologisk mangfold og u-landsproblematikk løses ikke gjennom en norsk holdning til patentdirektivet. Internasjonale problemstillinger må håndteres gjennom et annet regelverk og internasjonale avtaler.