Penga eller livet

Min russiske venn Aleksandr hevder at Russland etter hvert har begynt å lære av Norge, men han er misfornøyd med lærdommen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Velkommen tilbake til ditt andre fedreland, Aleksandr. Du har vært lenge borte; jeg begynte å lure på om du hadde lært såpass av dine år her i landet at du ville være med på å bygge ditt eget, sa jeg da jeg traff min russiske venn.

- Den lærdommen man kan trekke av Norge, går nok i motsatt retning, svarte Aleksandr.

- Til gjengjeld har man suget den til seg i Russland.

- Hva skulle så den bestå i, Aleksandr?

- Som du vet kommer de høye oljeprisene også Russland til gode, forklarte Aleksandr.

- Med samme resultat som i Norge.

- Hvis Russland har et oljefond, ligger det i private bankkonti i Sveits, mens vårt tilhører fellesskapet og skal komme framtidige generasjoner til gode, sa jeg. Men med den likhet at den plutselige pengemengden fører til inflasjon i Russland også, fortsatte Aleksandr.

- Det var ett av sommerens tema i russiske aviser.

- Så har vel landet endelig kommet opp på et anstendig velstandsnivå og kan holde seg med overflødige penger, bemerket jeg. - Nei, det er nettopp her Russland synes å lære av de norske politikere og sosialøkonomer, forklarte Aleksandr.

- Pussig nok er den offentlige fattigdommen bare økende. Lærere, for eksempel, får lønninger ingen kan leve på, derfor vil knapt noen bli lærere. Det er bare gamle som fortsatt underviser. Men skolen er jo framtida, og ikke kan jeg forstå at man kan bli rikere ved å hindre kommende generasjoner i å ta en ordentlig utdannelse.

- Og hvorfor mener du at man har lært av Norge i dette?

- Fordi man tror at penger har verdi, slo Aleksandr fast. Nå vel, dere russere insisterer jo stadig på at dere forvalter den åndelige siden av virkeligheten. Likevel forteller du jo nettopp at dere ikke klarer dere uten penger.

- Når jeg sier at penger ikke er verdier, fortsatte Aleksandr,

- mener jeg ikke at «ånd» er mer verdifullt. Jeg mener at penger er det eneste som ikke har verdi, nettopp derfor kan de måle verdier. Hvis nesa lukter seg selv, forsvinner luktesansen. Hvis øyet ser seg selv, blir det blindt. Og når pengene tillegges verdi i seg selv, forsvinner samfunnets verdier.

- Nå må du virkelig forsøke å bli klarere, Aleksandr.

- Penger representerer drømmer, forestillinger om verdier, derfor er de så ettertraktet, forklarte Aleksandr.

- De kan byttes i hva som helst, og fordi de også gir avkastning, renter, i form av nye penger, kan man til og med kjøpe framtidas muligheter med dem. Men selv har de ingen verdi. De kan gjøre deg mett, realisere drømmer, kjøpe fritid, skape utgangspunktet for et godt liv - forutsatt at de byttes i noe annet, eller investeres i utviklingen av varer og tjenester for framtida. I alle tilfeller forsvinner de som penger, og gjenoppstår som noe verdifullt for menneskene og livet.

- Nettopp, Aleksandr. Derfor investerer Norge i oljefondet, og sparer for en usikker framtid. Sparer, men ikke investerer, insisterte Aleksandr.

- Investeringene foregår i utlandet, men det er igjen penger som kommer tilbake ...

- Som da kan kjøpe muligheter i framtida, avbrøt jeg.

- Men hvilke «muligheter», hvilke varer og tjenester? nesten ropte Aleksandr. - Poenget er jo at disse verdiene, for nå snakker vi om virkelige verdier, ikke penger, må skapes før de kan kjøpes. Det koster penger også å skape dem, å utvikle dem.

Hvilken velstand skal dere kjøpe for pengene i framtida, dersom det ikke investeres tilstrekkelig i utviklingen av den nå? Hvordan kan dere snu på skillingen til forskning, universiteter, helse, dersom dere vil ha varer oljefondets penger en gang skal byttes i?

- Hvis det blir for mange penger i et samfunn, Aleksandr, synker prisen på dem og vi får inflasjon, akkurat som i Russland ... Her er det andre punktet der Russland har lært av Norge, avbrøt Aleksandr.

- Jeg går ikke med på at forholdet mellom penger og verdier er naturgitt. Pengene får dessuten helt forskjellig verdi om de bare benyttes til forbruk, eller investeres. Og både i Russland og Norge ser det ut til at man politisk bestemmer hva som er «best» pengemengde, uten å forsøke å investere dem framfor å forbruke dem. Derfor kan høye oljepriser føre til inflasjon i et land som skriker etter investeringer, og derfor kan man i Norge snakke om rikdom, samtidig som den offentlige fattigdommen øker.

- Så du vil oversvømme våre to land med penger?

- Nei, med verdier. Jeg skulle ønske at politikere og pengemenn ikke blandet de to størrelsene sammen. På den annen side, hvis alle gjør det, mister vi ingen framtid ved å kutte ut investeringer i skole og andre menneskelige verdier.

- Hvorfor ikke?

- Fordi ingen savner verdier man ikke bryr seg om.