Penger og fornyelse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Årets lønnsoppgjør i offentlig sektor kom seint, men godt i mål. Dette til tross for at tre forbund og til sammen 1000 ansatte i kommunene går ut i streik. Hovedaktørene kan likevel puste lettet ut og gratulere hverandre med godt utført håndverk.
  • Regjeringen slipper å få en storstreik i fleisen på tampen av en vårsesjon som ellers har nok av opprørstendenser. Regjeringen kan dessuten glede seg over at oppgjøret ble holdt innenfor akseptable rammer. Det vil neppe svekke norsk økonomi og konkurranseevne. Dessuten ivaretar fordelingen av lønnsmidlene viktige samfunnsmessige hensyn.
  • Lærerne ser endelig ut til å få et lønnsløft som monner, og har dessuten fått løfter om videre opptrapping. Det kan skape ny entusiasme og bedre rekruttering til læreryrket. Sykepleiere og pleiere i omsorgsyrkene er også fornøyde med resultatet. Det kan forhåpentlig lokke flere deltidspleiere ut i full stilling. Akademikerne gleder seg over at store deler av lønnspotten skal forhandles lokalt, hvor de har nøkkelstillinger og dermed står sterkt. Og kommunene, som arbeidsgivere, gleder seg over at oppgjøret har fått en profil som gjør det mulig for dem å bruke lønn som rekrutteringsmiddel. En ekstra milliard kroner fra staten til å dekke årets kostnader ved ferieutvidelsen, løser dessuten akutte problemer.
  • Like viktig som fordelingen av kronene er partenes erkjennelse av behovet for fornyelse. En del av lærernes forventede lønnsøkning skal knyttes til en handlingsplan som skal gjøre skolen bedre. Både i stat og kommune skal dessuten mer av lønnsfastsettelsen skje lokalt, slik at lønn blir et virkemiddel og ikke bare en kostnad for offentlige myndigheter. I tillegg skal det nedsettes et partssammensatt utvalg som før neste hovedoppgjør skal foreslå endringer i dagens lønns- og forhandlingssystem. Det er på høy tid. Dagens system har utviklet seg til å bli et komplisert skuespill på høyt politisk plan, som verken er troverdig eller hensiktsmessig.