Pensjoner spiser opp oljefondet

Hele avsetningen til petroleumsfondet i år, 70 milliarder kroner, blir spist opp av økningen i minstepensjonene. Det har Bankforeningen regnet ut.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Riktignok vasser Norge i penger. Men i minst like stor grad vasser vi i pensjonsforpliktelser som ingen får vite hva er, sier Trond Reinertsen i Bankforeningen.

Han mener Finansdepartementet har forsømt seg kraftig ved ikke å legge fram god nok informasjon før stortingspolitikerne i budsjettkompromisset sa ja til minstepensjons-økningen.
70 milliarder kroner er foreslått avsatt til oljefondet i år. Nå har Bankforeningen regnet ut at akkurat like mye, 70 milliarder kroner, er kostnaden ved å gi dagens og morgendagens minstepensjonister en tusenlapp ekstra i måneden. Bankforeningen har sett på hvor mye penger en må sette av for å kunne betale ut 12000 kroner ekstra i året fram til år 2050. Og tallet, målt i dagens kroneverdi, er 70 milliarder kroner.

- Dette er i grunnen ikke vanskelig. Hadde du gitt et løfte om å betale ut 12000 kroner i året, måtte du satt av en sum i banken for å dekke disse forpliktelsene. Dette er alle bedrifter og kommuner pålagt å gjøre. Men ikke staten. Selv om pensjonsforpliktelsene er rettslig forpliktende. Det er rett og slett litt for enkelt å bare se på årets utgifter, sier Reinertsen.

FD forsømt seg

Han mener Finansdepartementet har forsømt seg kraftig ved ikke å legge fram de langsiktige virkningene av den ekstra tusenlappen til pensjonistene. Stortinget har rett og slett ikke hatt et tilfredsstillende informasjonsgrunnlag for å vurdere konsekvensene av de vedtak de har truffet, mener Reinertsen.

- Dette handler ikke om å være for eller mot at minstepensjonistene får en ekstra tusenlapp. Det kan godt hende det var en riktig beslutning. Men hadde disse tallene vært lagt på bordet, kunne en kanskje foretatt noen andre grep for å sikre inndekning av disse forpliktelsene.
Han mener debatten, både i Stortinget og opinionen ville blitt en helt annen hvis tallet på 70 milliarder hadde vært kjent.

Strøk med

Bankforeningen har brukt Statistisk Sentralbyrås framskrivinger av pensjonsutbetalinger for å regne ut nåverdien av tusenlappen. I disse framskrivingene ligger forutsetninger om innvandring, uførhet, utdanning, inntektsnivå osv. Reinertsen understreker at det er kalkulert med en nedgang i antall minstepensjonister, men at tallet likevel blir hele 70 milliarder.

- Vi kan konstatere at hele avsetningen til oljefondet dette året strøk med som resultat av én eneste beslutning. Og det er ingenting igjen til å dekke opp for den kommende eldreboomen, som jo var en del av hensikten med oljefondet, påpeker Reinertsen.