Pensjonistene kritiserer pensjonsreformen

Går sterkt mot regjeringens forslag om å regulere pensjonene under lønnsveksten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sitt utkast til lovendringer knyttet til pensjonsreformen foreslår regjeringen å regulere pensjonene i samsvar med lønnsveksten, men fratrukket en fast faktor på 0,75 prosentpoeng.

Størrelsen på faktoren er fastsatt ut fra at reguleringen over tid forventes å gi om lag samme resultat som regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Utkastet til lovendringer har vært ute på en høringsrunde som ble avsluttet 28. april.

I sine høringsuttalelser går pensjonistenes organisasjoner og politiske partier kraftig til felts mot den nye reguleringen av pensjonen som de hevder medfører en underregulering. De peker på at pensjonister skal ha samme rett til å ta del i landets velstandsvekst som arbeidstakere og at pensjonen derfor må reguleres i samsvar med lønnsutviklingen.

Negativt

«Forslaget innebærer en markant og - for pensjonistene - klart negativ omlegging i forhold til dagens system» skriver Seniorsaken i sin høringsuttalelse.

- Det er utrolig at Stortinget vil lovfeste å dele Norges befolkning i en A- og B-gruppe, hvor A-gruppen er lønnstakerne som fullt ut får del i velstandsutviklingen, mens B-gruppen er pensjonistene som prosentvis får ta til takke med halv velstandsutvikling. Det er en nedvurdering av oss som i yrkesaktiv alder har bidratt til nasjonal vekst, påpeker leder Eli Vinje i høringsuttalelsen fra Landslaget for offentlige pensjonister (LOP).


Fordeling

Den foreslått pensjonsreguleringen er i hovedsak begrunnet med at den er nødvendig for at det nye pensjonssystemet skal være bærekraftig på sikt. Seniorsaken mener reguleringen ikke kan ses på som et kostnadsspørsmål:

- Vi mener regulering av pensjonene dreier seg om fordeling av den økte verdiskapningen i samfunnet. I dette perspektivet er det vanskelig å akseptere at pensjonistene gjennom hele pensjonisttilværelsen skal få sin kjøpekraft systematisk redusert i forhold til de yrkesaktive, sier medlem av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi, tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen.


AFP

I sine høringsuttalelser peker pensjonistenes organisasjoner på en rekke lovforslag knyttet til pensjonsreformen som de er uenige i. Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er imot innføringen av såkalt levealdersjustering. En slik justering innebærer at fremtidens pensjonist må jobbe rundt åtte måneder lenger for hvert år levealderen øker for å opprettholde nivået på pensjonen sin. Dette er et av de mest sentrale grepene for å gjøre fremtidens folketrygd bærekraftig.

LOP mener levealdersjustering er et usosialt prinsipp som i særlig grad rammer arbeidstakere innenfor tradisjonelle kvinneyrker.

Seniorsaken er kritisk til at bare ansatte i bedrifter med tariffavtale skal kunne nyte godt av den foreslåtte ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). Organisasjonen peker på at AFP må gjelde alle yrkesaktive som ønsker å gå av med pensjon fra fylte 62 år.

(©NTB)