Pent  Kaldt  Dyrt lUsynlig

Tror du at Norge har ry i vår omverden som framtredende fredsmekler og en humanitær stormakt, slik vi og våre politikere ynder å framstille oss? Glem det!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nesten ingen europeere forbinder Norge med humanitær eller fredsskapende innsats.

Det er Norges vakre fjorder, høye fjell og høye priser befolkningen i Europa trekker fram når de på fritt grunnlag skal si hva de synes er mest positivt og mest negativt med Norge.

Åtte land

Dette går fram av en omfattende undersøkelse av hva befolkningen i åtte utvalgte europeiske land forbinder med Norge.

Undersøkelsen ble foretatt i månedsskiftet juli/august i år av det internasjonale meningsmålingsbyrået KRC Research på oppdrag for selskapet Hundreårsmarkeringen Norge 2005.

I overkant av 4000 personer over atten år i et landsrepresentativt utvalg deltok i undersøkelsen etter at de først hadde svart bekreftende på at de «hadde kunnskaper om og eller synspunkter på Norge».

De åtte utvalgte landene er Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, Italia, Spania, Danmark og Sverige.

Positivt

Deltakerne ble først bedt om, uten hjelp eller føringer, å svare på hva som er det mest positive og det mest negative de assosierer med Norge.

Hele 44 prosent forbinder Norge med «storslått natur med fjell og fjorder». Åtte prosent mener Norge er «en nasjon med åpne og vennlige mennesker».

Nesten ingen i de åtte landene assosierer Norge med humanitær eller fredsskapende innsats.

Negativt

På den negative sida viser 19 prosent til de høye prisene i Norge. Særlig svenskene og danskene nevner dette som negativt.

Sju prosent av de spurte mener at Norge er «en kald og lukket nasjon».

Denne oppfatningen er særlig framtredende i Tyskland og i Frankrike.

Føring

Deretter ble deltakerne presentert for en rekke positive og negative utsagn om Norge og nordmenn, og bedt om å rangere dem på en skala fra null til ti alt etter hvor dårlig eller godt de passer som beskrivelse av Norge, (null = passer ikke i det hele tatt, ti = passer svært godt).

Ett av utsagnene er at Norge er «en nasjon med internasjonalt fokus på humanitær aktivitet og fredsoperasjoner».

Men heller ikke denne føringen gir noen overveldende bekreftelse på vårt selvbilde som humanitær stormakt. Av de seks positive utsagnene som listes opp, får vårt ry som fredsmekler og humanitær aktør lavest score.

Høyest på skalaen kommer utsagnet «en nasjon rik på kyst-, fisk- og havressurser» (8,6 poeng), «en velutdannet befolkning og en høy grad av teknologi og nyskaping» 7,4) og «vennlige og åpne mennesker» (7,3 prosent).

Syden-erfaringer

Den søreuropeiske befolkningen (Spania og Italia) er minst tilbøyelige til å oppfatte nordmenn som vennlige og åpne. Til gjengjeld har de høye tanker om nordmenn som velutdannede og teknologisk innovative.

Våre svenske naboer er minst imponert av alle over nordmenns utdanningsnivå.

At Norge er et land med rigide moralske koder er en oppfatning som er mest utbredt i Storbritannia.

Mer misnøye

I undersøkelsen kan man registrere en klar misnøye med vårt kalde og snørike klima. I Frankrike og Tyskland blir Norges hvalfangst trukket fram som negativ.

Svenskene peker på at vi har smale og dårlige veier, mens en del dansker mener at det mest negative ved Norge er vår måte å spille fotball på.