Per kan få beholde gården

Til tross for at Per Orderud ble kjent skyldig i planlegging av trippeldrap og fradømt arveretten, kan han likevel få beholde Orderud gård. Arvesaken kan bli kronglete og langvarig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Drapsdommen mot Per Orderud skal gjennom flere runder i rettsapparatet før den blir rettskraftig. Men også arvestriden, det antatte drapsmotivet, vil bli saftig advokatmat.

Arveoppgjøret i kjølvannet av Orderud-saken kan bli interessant pensum for fremtidens jusstudenter, for det er flere mulige utfall av saken enn man skulle tro.

Per Orderud er i utgangspunktet enearving til sine foreldre, Kristian og Marie, og til søsteren Anne Orderud Paust. Men da Nes herredsrett fant ham skyldig i å ha medvirket til drapet på de tre, ble Per Orderud som kjent også fradømt arveretten.

Inntil drapssaken er ferdig i rettssystemet, og det kan ta flere år, er det uvisst hvem som arver. Blir dommen rettskraftig, etter ankebehandling i lagmannsretten og trolig Høyesterett, er det 16 personer som har arverett til verdiene etter Kristian og Marie Orderud. Blant dem er Hans Orderud, som fant de tre drepte i kårboligen i pinsen 1999. Han er yngste bror til den drepte Kristian Orderud.

Eier uten arverett

Per Orderud kan faktisk bli eier av gården, selv om han skulle bli fradømt arveretten etter sine foreldre. Det er nemlig ikke rettslig avgjort hvem som eier gården.

- Per Orderud vant som kjent den sivile rettssaken mot faren i Nes herredsrett i 1998. Da vant han retten til gården, men faren anket dommen. Tvisten om gården skulle behandles på nytt igjen i lagmannsretten, men det ble det aldri noe av på grunn av trippeldrapet som skjedde i pinsen 1999, opplyser advokat Christian Lundin.

Han bestyrer nå boet etter Kristian og Marie Orderud.

KOMPLISERT: Det er ikke sikkert at Per Orderud må gi fra seg gården.Foto: JON TERJE H. HANSEN
KOMPLISERT: Det er ikke sikkert at Per Orderud må gi fra seg gården.Foto: JON TERJE H. HANSEN Vis mer

Hvem som eier gården kan først bli avgjort gjennom en ny sivil rettssak: en behandling av Kristian Orderuds anke fra 1998. Motparter i en slik rettssak vil bli Per Orderud, som hevder at han fikk overdratt gården i 1998, og arvingene etter Kristian og Marie Orderud, som kan hevde at gården aldri ble overdratt fra far til sønn.

En slik sivil rettssak ligger foreløpig på is, i påvente av en rettskraftig dom i trippeldrapssaken.

Hva vil arvingene?

Et viktig spørsmål er altså hvordan de 16 arvingene i familien vil stille seg til en tvist med Per Orderud om gården, etter at en eventuell dom i trippeldrapssaken er blitt rettskraftig. De kan i teorien trekke hele det sivile søksmålet, slik at den sivile dommen fra Nes herredsrett blir stående og Per Orderud blir eier av gården. Et annet alternativ er at de står på sitt for å vinne ankesaken om gården.

Hvis arvingene er uenige, vil bobestyrer Christian Lundin fullføre den sivile rettssaken på vegne av dem som ønsker det.

Hvordan arvingene faktisk vil stille seg til dette er uklart. Et medlem av Orderud-familien sier til NTB at dette ikke er noe diskusjonstema blant arvingene. De vil vente til trippeldrapssaken er avgjort.

Har fortsatt odelsrett

Skulle Per Orderud bli fradømt arveretten, kan han trolig fortsatt benytte seg av odelsretten sin. Odelen gir ham rett til å kjøpe Orderud gård fra de 16 familiemedlemmene som arver den. Da må han betale såkalt odelstakst.

- Jeg tror ikke Per Orderud vil miste odelsretten, selv om dommen for medvirkning til trippeldrap blir rettskraftig. Men dette er et nokså uavklart juridisk spørsmål, for det finnes jo ikke mange tidligere saker å sammenligne med, sier advokat Christian Lundin til NTB.

Det har også vært spekulert i at dersom Per Orderud taper en sivil rettstvist, kan noen av slektningene være villige til å avstå sin del av arven, og gi gården bort til ham.

Per Orderud kan selvsagt også bli frikjent når trippeldrapssaken kommer opp for lagmannsretten. Da vil han vinne på alle fronter: han arver både gården etter foreldrene, samt deler av boet etter søsteren Anne. Da vil også den uavklarte rettstvisten med faren om gården bli lagt vekk, bekrefter Christian Lundin.

Rune Sævik, NTB

KOMPLISERT: Det er ikke sikkert at Per Orderud må gi fra seg gården.Foto: JON TERJE H. HANSEN