Per kan gripe ordet

I dag kan Per gripe ordet for å forsvare Veronica en siste gang før dommen faller.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag er den siste dagen av rettssaken på Åråsen stadion. De til sammen åtte forsvarerne har snakket seg varme om skyld og uskyld. Klokka 10.05 var prosedyrene ferdige. Grønnerøds forsvarer Morten Kjensli var sistemann ut.

Tdiligere har aktorene Jørn S. Maurud og Olav Helge Thue gjort sitt for å nagle de fire tiltalte til det bestialske trippeldrapet. Forsvarerne har hjulpet godt til:

Lars Grønnerøds forsvarere mener at Per og Veronica er de eneste som har motiv for å drepe to gamle mennesker og datteren deres.

Forsvarerne til Kristin Kirkemo Haukeland mener at hun må frifinnes. De har også gått langt i å antyde at Veronica gjennomførte de tre drapene alene.

Kan uttale seg

Nå skal aktorene oppsummere hva som har blitt sagt i prosedyrene. Deretter skal forsvarerne komme med sine oppsummeringer og tolkninger. Lagmann Odd Jarl Pedersen skal holde sin rettsbelæring. Så er det tid for at juryen trekker seg tilbake.

Men først får de fire tiltalte spørsmål om de har noe å si. Dette er nedfelt i Straffeprosesslovens paragraf 304, der det står at den tiltalte skal spørres om han har noe ytterligere å bemerke til saken.

Den tiltalte kan komme med en appell, et siste forsvar for seg selv eller hevde sin uskyld nok en gang slik at juryen har det friskt i minne før de går for å felle dom. Mange tiltalte griper anledningen til å snakke. Noen forbereder ordentlige innlegg, mens andre ber dommeren om å dra dit pepper'n gror.

I herredsretten benyttet ingen av de fire tiltale seg av retten til å uttale seg. Men siden da har mye skjedd:

Ekteparet Per og Veronica har uttalt seg til pressen ved flere anledninger. De har lagt vekt på å få frem sine versjoner av det som har skjedd og vise hva slags personer de er. Da saken gikk i herredsretten, var begge svært tilbakeholdne.

Kristin Kirkemo Haukeland har fremstått som langt klarere og mer troverdig i lagmannsretten og i herredsretten. Hun har vist at hun har evne til å snakke for seg.

Vil forsvare Veronica

Per Orderud har bedt om å bli kvitt forsvarer Harald Stabell. Per har vært sint på Stabell fordi forsvareren har gått til angrep på Veronica, og for to uker siden grep han overraskende ordet utenom tur for å forsvare sin elskede:

- Jeg er uskyldig og jeg vet at jeg ikke beskytter noen. På bakgrunn av det som er fremkommet i mediene de siste 14 dagene, vil jeg understreke at også min kone Veronica er uskyldig, sa han.

Deretter siden ba han om å få en garanti fra forsvarerne om at de ikke ville svartmale Veronica og skyve skyld på henne. Et slikt løfte ville ikke forsvarerne gi, og for åpen rett ba den ellers tause bonden om at

forsvarerne skulle sparkes.

.

- Jeg opprettholder det jeg sa i sted. Da ber jeg om at forsvarerne mine fratrer, sa Orderud da dommerne ikke ville ta hensyn til hans ønsker. Deretter ba han om å få

Veronicas forsvarere

.

Men

Stabell fikk fortsette

. Det er ingen tvil om at Per har vært svært misfornøyd med å ha forsvarere som har bidratt til å svekke Veronica i retten.

I sin prosedyre var Stabell derfor svært forsiktig med å utpeke

Veronica

. Men det er neppe nok for Per. I retten i dag får han en siste sjanse til å si noen ord. Det er også hans siste sjanse til å forsvare Veronica. Derfor kan det tenkes at Per benytter anledningen.

I GODE OG ONDE DAGER: Per Orderud vil ikke finne seg i at noen legger skylda på Veronica, selv om det skulle bety at han selv kunne få lavere straff. Per Orderud står fullt og fast ved konas side.
ANGREP VERONICA:</B> For to uker siden grep Per ordet og prøvde å kvitte seg med forsvarer Harald Stabell. I dag kan han gå til angrep på Stabell igjen når han får muligheten til å komme med bemerkninger.