Per Kristian i nye avhør: Innrømmer juks

Per Kristian Orderud innrømmet i et fem timer langt politiavhør i går at tre dokumenter i forbindelse med overtakelsen av Orderud gård er forfalsket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette gjelder to kjøpekontrakter og et skriv til skattefogden. Det siste dokumentet erkjenner Per Kristian Orderud at han selv undertegnet i farens navn. Men han nekter å fortelle hvem som signerte kjøpekontraktene.

Bekreftelse

Politiet har dermed fått bekreftelser på det de lenge har visst: Det ble trikset med dokumenter i forbindelse med gårdsoverdragelsen. Politiet tror Per Kristian Orderud forfalsket kjøpekontraktene ved å signere dem selv, eller ved å få kona eller andre til å skrive under i farens navn.

Dette får stor betydning når politiet i en eventuell rettssak skal begrunne gårdbrukerens motiv for å drepe sin nærmeste familie. Politiet tror Per Kristian var redd at forfalskningen av kjøpekontraktene skulle bli oppdaget. Faren hadde nemlig anket gårdstvisten til lagmannsretten.

Tre kontrakter

Politiet har funnet tre forskjellige kjøpekontrakter hjemme hos Per Kristian Orderud. Kontraktene er ikke identiske. Den ene er håndskrevet, de to andre maskinskrevet.

Per Kristian Orderud hevder at farens underskrift på den håndskrevne er ekte. Men han innrømmer at faren ikke har signert de to maskinskrevne kontraktene.

- Han ville ikke si hvem som faktisk har underskrevet de to kontraktene, sier advokat Cato Schiøtz, som bisto Orderud under avhøret.

Årsaken til at Per Kristian er taus på dette punktet, ville Schiøtz i går ikke utdype overfor Dagbladet.

Skriftgranskerne i Kripos har slått fast at underskriften til Kristian Magnus Orderud på de to maskinskrevne kontraktene er falske. De er mer usikker på underskriften på den tredje kontrakten.

Den drapssiktede gårdbrukeren kom også med en annen viktig innrømmelse i avhøret: Han erkjenner at han skrev under i farens navn på et dokument som ble sendt til skattefogden. Dette handlet om forskudd på arv i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.

- Han ble bedt av faren om å ordne det formelle, og derfor skrev han under dette dokumentet i farens navn, sier advokat Cato Schiøtz.

I rettssak

Per Kristian Orderud vant rettssaken mot faren i Nes herredsrett, men under betydelig tvil. I retten ga foreldrene og Per Kristian Orderud helt ulike forklaringer. Retten bemerket at Per Kristian Orderuds forklaring på hvordan skjøtet ble undertegnet var «selvmotsigende og lite overbevisende». Likevel valgte retten å tro på gårdbrukeren.

I går hevdet han at faren ble kjørt bort av Anne Orderud Paus til våningshuset dagen etter sin 78-årsdag. Her skal han ha signert to eksemplarer av skjøtet.

Dette stemmer ikke med forklaringen som foreldrene ga under rettssaken. Den eneste som kan bekrefte Per Kristians forklaring, er ektefellen Veronica.

De to som skrev under som vitner på skjøtet, var nemlig aldri til stede da dokumentet ble undertegnet.