Per Kristian Orderud kjemper for arv og ære

SØRUMSAND: Om få dager vil riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjøre om Per Kristian Orderud (46) skal tiltales for de kaldblodige drapene på faren, moren og søsteren Anne. Det er skjebnedager for odelsgutten på Orderud gård.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For odelsgutten står det nå om troverdighet og en arv på flere millioner kroner.

Per Kristian Orderud og kona, Veronica (28), risikerer alt fra fullstendig henleggelse til tiltale for trippeldrapet og forsøk på to attentater.

Hodebry

Ekteparet er siktet for trippeldrapet i pinsen i fjor. Også Lars Grønnerød (42) og Kristin Kirkemo Haukeland (27) er siktet for det samme. Etter det Dagbladet kjenner til, er riksadvokat Tor-Aksel Busch og hans stab i en avgjørende fase i arbeidet med å avgjøre tiltalespørsmålet i en av norgeshistoriens mest oppsiktsvekkende drapssaker.

Lars Grønnerød er politiets viktigste vitne i saken mot ekteparet. Han var den som først kom med opplysningene som førte til arrestasjonene av ekteparet Orderud. 42-åringen er også den eneste av de fire siktede som ble siktet i forbindelse med det ene attentatforsøket mot Anne Orderud Paust sommeren 1998.

Påtalemyndighetens hodebry er nettopp Lars Grønnerøds posisjon i saken. Han var beviselig hjemme da skuddene falt i kårboligen på Orderud gård. Han har i politiavhør forklart å ha overlevert et av drapsvåpnene til Per Kristian Orderud.

Bare to tiltales?

Grønnerød hevder at ekteparet forklarte at de skulle bruke revolveren til selvforsvar etter attentatforsøkene.

Hvis påtalemyndigheten bestemmer seg for å tiltale Grønnerød for medvirkning til trippeldrapet, må han sannsynligvis også tiltales i forbindelse med attentatforsøkene - og på den måten må påtalemyndigheten legge opp en strategi som går ut på å se de to attentatene og trippeldrapet i sammenheng.

Dette betyr trolig at også de tre andre må tiltales for de tre hendelsene. Politiets problem er at de tilsynelatende ikke har konkrete beviser for at noen av de tre andre siktede kan settes i sammenheng med attentatene.

Dersom påtalemyndigheten ikke velger å se de tre sakene som en helhet, kan det bety at både Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland ikke blir tiltalt for verken drap eller attentatforsøk. Bevisene mot ekskjærestene er noenlunde like.

Tilbake står i så fall en ren bevisvurdering mot ekteparet Orderud, som politiet mener er hovedpersonene i selve trippeldrapet. Det kan bety at riksadvokaten til sjuende og sist bestemmer at bare ekteparet skal tiltales.

Kan miste alt

Uansett står det om millioner av kroner for odelsgutten på Orderud gård.

Dersom Per Kristian Orderud aldri blir dømt for drapene på sine foreldre, vil han arve vel åtte millioner kroner. Blir han dømt, mister han alt.

Politiet mener at striden om Orderud gård og Per Kristian Orderuds økonomiske situasjon kan ha utløst trippeldrapet på Sørumsand for halvannet år siden.

Bobestyrer Kåre Størseth har nå fått oversikt over hvor mye penger det ligger i boet etter Anne Orderud Paust og hennes ektemann Per Paust.

Dagbladet kjenner til detaljene i dødsboene.

4,7 millioner

Den totale summen Per Kristian Orderud kan arve fra boet etter søsteren og hennes avdøde ektemann, er rundt 4,7 millioner kroner. I tillegg kommer flere millioner fra dødsboet etter Kristian Magnus og Marie Orderud.

  • Ekteparet Pausts bolig i Gabels gate i Oslo ble solgt for over tre millioner kroner.
  • Anne Orderud Paust eide også en mindre leilighet i Skovveien på Skillebekk i Oslo. Den ble solgt for 900000 kroner.
  • Ekteparet hadde også felleseie i en leilighet like ved brygga i Risør. Denne leiligheten er nå overdratt til Per Pausts tre sønner.
  • I tillegg hadde Per Paust en livsforsikring på 1,2 millioner kroner. Denne gikk til kona da Per Paust døde en naturlig død tidlig i mai i fjor.

- Forsikringsselskapet har bestemt at denne forsikringen skal inn i boet etter Anne Orderud Paust, bekrefter bobestyrer Kåre Størseth overfor Dagbladet.

  • Alt av innbo og løsøre kommer i tillegg. Blant annet skal Anne Orderuds Pausts Golf, som var sentral i et av attentatene mot henne sommeren 1998, selges.

Per Kristian Orderud vil arve 5/8 del av hele dødsboet dersom han ikke blir dømt. I tillegg kommer livsforsikringen til Per Paust og alt etter foreldrene.

Familien sa nei

I tillegg til drapssaken er fortsatt ikke tvisten mellom far og sønn Orderud avgjort i retten. Eiendomstvisten mellom Per Kristian og faren Kristian Magnus er så uoversiktlig at selv jurister har problemer med å henge med.

Nes herredsrett bestemte i 1998 at sønnen har eiendomsrett til gården, men faren anket saken til lagmannsretten. Kristian Magnus Orderud døde før saken ble berammet. Eidsivating lagmannsrett bestemte imidlertid at saken skal fortsette i rettsapparatet - uavhengig av en eventuell straffesak.

Etter det Dagbladet kjenner til, venter nå retten på en avgjørelse i straffesaken før de eventuelt fortsetter behandlingen.

Men uansett er det sannsynlig at gårdsstriden ikke får betydning for hva Per Kristian vil arve etter søsteren og foreldrene. Odelsgutten kan nemlig, selv om han blir dømt for drapene, sitte igjen med eiendomsretten til gården.

Per Kristian Orderud krevde også å få utbetalt arven etter foreldrene før straffesaken var avgjort. Det sa flere familiemedlemmer nei til.

<B>EKTEPARET ORDERUD:</B>Veronica og Per Christian Orderud prøver å leve et så normalt liv som mulig. Ifølge slektninger og ekteparets forsvarere har er de blitt godt tatt i mot i lokalsamfunnet etter at de kom tilbake i fjor høst.