Per og Veronica satser alt på ett kort

Ekteparet Veronica og Per Orderud satser alt på ett kort i Høyesteretts kjæremålsutvalg - og anker bare over påståtte feil i saksbehandling da Eidsivating lagmannsrett behandlet trippeldrapssaken i hele ti uker i vinter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Veronicas forsvarer, advokat Frode Sulland, bekrefter overfor Dagbladet at det bare kommer én saksbehandlingsanke.

Etter det Dagbladet kjenner til, gjelder det samme for Per. Ekteparet fikk 21 års ubetinget fengsel i lagmannsretten 5. april.

Det er tre muligheter for anke til Høyesterett. Det er anke over straffeutmålingen, anke over feil lovanvendelse og altså anke over feil i saksbehandlingen.

En saksbehandlingsfeil vil bety at Orderud-saken må opp igjen i sin helhet i Eidsivating lagmannsrett med nye juridiske dommere og ny jury.

Kristin Kirkemo Haukeland - som fikk 16 års ubetinget fengsel - skal, som ekskjæresten Grønnerød, bruke alle tre ankemulighetene. Dette bekrefter en av Kristins forsvarere, advokat Tor Kjærvik, overfor Dagbladet.

Straffeutmåling

- Vår anke vil særlig rette seg mot lovanvendelsen, og i den forbindelse lagmann Odd Jarl Pedersens rettsbelæring. Rettsbelæringen til juryen ble tatt opp på bånd. Vi har fått en utskrift. Vi vil angripe spesielt det lagmann Pedersen sa om forsett kontra uaktsomhet, sier advokat Kjærvik.

Kristin anker også over straffeutmålingen. I bakgrunnen ligger sjølsagt at det var dissens i straffeutmålingen i hennes tilfelle. Et mindretall i retten stemte for 12 år.

Lars Grønnerød, som ble dømt til 18 års ubetinget fengsel, skal benytte seg av alle de tre ankemulighetene. Dette bekrefter en av hans forsvarere, advokat Morten Kjensli, overfor Dagbladet.

- Vi vil be om at juryen blir rettslig avhørt. Dette for eventuelt å finne ut at det faktum at to jurymedlemmer ble syke, kan ha virket inn på kjennelsen. Dette går på saksbehandlingen, sier forsvarer Kjensli.

Han vil som kollega Kjærvik bruke rettsbelæringen som ankegrunnlag.

Klar om ei uke

Advokat Sulland sier at Veronicas anke vil bli sendt i løpet av ei uke.

- Jeg vil ikke gå inn på det enkelte grunnlag for anken, før støtteskrivet er sendt til Høyesteretts kjæremålsutvalg, sier forsvareren. Han vil ikke at Høyesterett skal lese grunnlaget for anken i avisa først.

Når det gjelder Per har det vært antydet at han blant annet vil anke over at de tre juridiske dommerne nektet odelsgutten å skifte ut sin ene forsvarer, advokat Harald Stabell. Sistnevnte gikk som kjent mot sin klients vilje i en såkalt alternativ prosedyre. Han er nå skiftet ut med advokat Erling O. Lyngtveit.

Stabells prosedyre mente Per var svært skadelig, ikke bare for seg sjøl, men muligens også for Veronicas situasjon i forhold til skyldspørsmålet.

At verken Veronica eller Per anker over lovanvendelsen, betyr at de ikke vil angripe rettsbelæringen. Det sier seg sjøl at en anke over straffeutmålingen er helt håpløs for ekteparet. Får de ikke en ny behandling i lagmannsretten gjennom sin saksbehandlingsanke, innser de at straffen for forbrytelsen de er funnet skyldig i, medvirkning til overlagt drap på tre personer, betyr 21 års ubetinget fengsel.

EN ANKE: Veronicas forsvarer, advokat Frode Sulland, bekrefter overfor Dagbladet at det bare kommem én saksbehandlingsanke. Etter det Dagbladet kjenner til, gjelder det samme for Per.