I IRAN: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes var i oktober på en reise i Iran, der de hadde en rekke møter. Karantenenemnda har nå konkludert med at de var i strid med karantenebestemmelsene han er ilagt. Foto: Henning Lillegård
I IRAN: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes var i oktober på en reise i Iran, der de hadde en rekke møter. Karantenenemnda har nå konkludert med at de var i strid med karantenebestemmelsene han er ilagt. Foto: Henning LillegårdVis mer

Per Sandberg brøt karantene i møte i Iran

Per Sandberg har forklart at han bare var på lyttestadiet, men Karantenenemnda er ikke i tvil: Møtene var brudd på karantenen for den avgåtte fiskeriministeren, konkluderer de.

Per Sandberg og Bahareh Letnes var i oktober på en reise til Iran, der de hadde en rekke møter med iransk næringsliv.

Da han kom hjem måtte Per Sandberg, som er ilagt strenge karantenebestemmelser siden han gikk av som fiskeriminister, forklare seg om besøket overfor Karantenenemnda.

I dag kom konklusjonen.

- Karantenenemnda har kommet til at du har brutt vedtaket om karantene du ble ilagt 20. september 2018, heter det i vedtaket fra Karantenenemnda, som NRK var først til å omtale.

- Etter Karantenenemndas syn utgjør din møtedeltakelse en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden, skriver de videre.

Får advarsel

Per Sanberg pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Bruddet får ingen økonmiske konsekvenser for øyeblikket, men vedtaket inneholder en klar advarsel til Sandberg.

«Karantenenemnda gjør oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr. Karantenenemnda kan også fatte vedtak om pålegg om opphør av aktiviteter som er i strid med karantenen eller saksforbudet, som kan gjennomdrives med tvangsmulkt », skriver nemda.

Seks måneders karantene

Da Per Sandberg gikk av som fiskeriminister 13. august i år ble han av regjerings karantenenemnd ilagt en seks måneders karantene av regjeringens karantenenemd.

Vedtaket:

«Karantenenemnda har besluttet at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embete som fiskeriminister i Nærings- og fiskeridepartementet til etablering av egen konsulentvirksomhet».

Per Sandberg fortalte Dagbladet, som traff ham og kjæresten på turen, at han var trygg på at møtene med representanter fra forskjellige iranske næringer ikke var i strid med vedtaket nemnda.

- Nå er vi i Iran for å sondere mulige prosjekter i framtiden. Jeg har sammen med kjæresten min, Bahareh Letnes, hatt interessante og givende møter. Utgangspunktet er for å orientere meg om situasjonen for framtidig handel mellom Iran og Norge, og bli bedre kjent, sa Per Sandberg.

- Lyttestadiet

Per Sandberg har forklart nemnda han han forstår at de stiller spørsmål ved reisen.

Han bedyrer likevel at møtene ikke rammes av karantenen han er ilagt.

- Jeg har kun vært på lyttestadiet, skrev Sandberg i sin redegjørelse.

Han definerer reisen som en studiereise hvor møtene kun var for at han skulle få informasjon, noe han også kunne fått gjennom bøker og dokumenter.

Møter med «Fiskarlaget»

I brevet beskriver Sandberg at han har hatt møter blant annet med den iranske utgaven av Fiskarlaget.

«Jeg har hatt møter med representanter fra Helsemyndigheter/forvaltning, organisasjon for ulike næringsektorer i Iran, vanskelig å sammenligne med Norske organisasjoner, da dette kan være integrerte organisasjoner, men det kan likestilles med Fiskerlaget, NHO. Også dette kun i det formål å lære strukturer, maktinndeling og balanse mellom myndigheter og organisasjoner.», skriver Sandberg.

Han bekrefter også å ha hatt møter med Morteza Bank, som etter Sandbergs sigende er «øverste leder av Handelspolitikk» og omtalt som presidentens rådgiver.

(Dagbladet kommer med mer)