- Perfekt fred finnes ikke

Henrik Syse er fredsforsker, filosof og fenrik. Han tror ikke på den perfekte fred, men sier vi må tenke gjennom hva en fred egentlig skal inneholde.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hva er fred?

- Fravær av krig, eller helst, fravær av konflikt på et internasjonalt og personlig plan. Fred er å leve i en form for harmoni eller ro, og på et personlig plan er det ofte noe myndighetene ikke kan gjøre noe med. De kan ikke skape fred for det enkelte menneske, men kanskje skape et rammeverk for fred. Et av Institutt for fredsforsknings prosjekter er knyttet til etikk og begrepet «rettferdig krig», men jeg er enda mer opptatt av «rettferdig fred».

- Freden etter 1. verdenskrig ble ikke oppfattet som en rettferdig fred av begge parter, og tyskerne opplevde den som påtvunget. Og Dayton-avtalen etter krigen i Bosnia inneholdt elementer som mange ikke oppfattet som rettferdige. Seierherrens fristelse er å påtvinge den andre part en mengde forutsetninger, og da blir det gjerne ingen rettferdig fred fordi det ikke finnes harmoni og enighet som utgangspunktet for freden.

- Må freden være rettferdig for å kunne vare?

- Ja. Et sentralt problem ved mange fredsslutninger er manglende oppslutning fra alle sider.

Målet er fred

- Hvis man krever en total overgivelse fra den ene part, må man huske at partene skal leve i fred etterpå. Vi må tenke gjennom hva en fred skal inneholde. Måten seierherrene bidro til å gjenoppbygge Tyskland på etter 2. verdenskrig er et godt eksempel som står i skarp kontrast til det som skjedde etter 1. verdenskrig.

- Hva legger man i «fred» i forskjellige kulturer?

- Veldig mange steder, som hos oss, er fred dypest sett et religiøst begrep. Det betyr en form for ro.

Medfølelse

Og den ideelle fred kan ifølge troen ikke oppnås i denne verden, men den kan kanskje etterliknes. Det er en spennende og viktig tanke, fordi det gir oss en ydmykhet. Totalitære samfunn i vår tid har lovet å skape den perfekte fred, men det krever jo at man rydder av veien det som ikke passer inn i bildet.

- Hva betyr begrepet fred for en 15-åring?

- Først og fremst er det knyttet til tanken på dem som lider under krig, tror jeg. Man vil ønske å gjøre noe for dem, og uroer seg over at det er mye krig i verden. Dessuten betyr det fred på egne vegne. Å komme ut av sine egne konflikter - i forhold til foreldre, venner eller lærere - på en måte som gjør at man vokser.

- Og for en voksen?

- Jeg vil håpe at også en 50-åring først tenker internasjonalt, men jeg tror nok at vi mister noen illusjoner med årene. Vi ser kriger komme og gå, og innser at man av og til må velge det nest beste.

- En 15-åring vil si det er fryktelig at vi bomber Serbia, mens en 50-åring kanskje vil mene at det faktisk er det beste vi kan gjøre.

Krigens ansikt

- Har begrepet fred endret seg?

- Det har det nok. Krigens ansikt har defintivt endret seg til det verre. Sivile trekkes inn i kriger i større grad enn før, både som offer og deltaker, og for mange blir krig den naturlige situasjon i livet. Og da endrer fredsbegrepet seg, fordi freden blir en illusjon.

- Er et av demokratiets kjennetegn at demokratiske stater ikke går til krig mot hverandre?

- Det nærmeste vi kommer en formel for fravær av krig, er at demokratier ikke kriger med hverandre. Folk får lov til å definere sin egen fredssituasjon, og det demper behovet for en konflikt.

- Hva betyr Nobels fredspris for fred?

- Ganske mye som institusjon. Den har internasjonal tyngde, og er en kraft i seg selv. Betydningen av den enkelte utdeling vil derimot variere.

RO: - Hos oss er fred dypest sett et religiøst begrep. Det betyr en form for ro, sier filosof og fredsforsker Henrik Syse.