Permanent utilstrekkelig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det eneste som er helt sikkert når regjeringen legger fram en nasjonal transportplan er at noen vil finne den utilstrekkelig. Det skjedde sjølsagt også da samferdselsminister Liv Signe Navarsete i går la fram Nasjonal transportplan for åra 2010 til 2019. Med en ramme på 321,9 milliarder kroner er

økningen på hele 45 prosent fra forrige transportplan. Det er umulig å ikke se at regjeringen har store ambisjoner om å knytte landet bedre sammen på land og sjø og i lufta. Blant storsatsingene på land er dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til

Lillehammer, Skien og Halden samt opprustning av E6 fra nord til sør og videre utredning

av høyhastighetstog. Og vi forstår at Navarsete

er opptatt å løse togflokene for pendlerne rundt

de største byene før det store fokus settes inn

på høyhastighetstogene.

Det er interessant at NHO roser samferdselsministeren for å ha vært lydhør ovenfor et samlet norsk næringsliv ved å styrke bedriftenes

konkurransekraft gjennom mer pålitelig, billigere og mer miljøvennlig transport. Høyres samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland, er

derimot skuffet over at regjeringen ikke tar det han kaller noen store grep for å løse utfordringene på vei og jernbaneområdet. Vi kan ikke se annet enn at det er en historisk satsing, og at viljen til å satse på tog og kollektivtransport er markant. At et land som Norge med så mange grisgrendte strøk må sørge for at det finnes framkommelige veier

er helt forståelig.

Problemet for regjeringa er at utslippene fra

dagens biltrafikk ikke vil bli særlig redusert. De store byene, og særlig hovedstaden, kan vente

en befolkningsøkning som vil kreve en langt

tydeligere plan for mer miljøvennlige biler og

bedre kollektivtilbud. Belønningsordningen til kommunene som setter inn klimatiltak er

på 600 millioner kroner. Det er altfor lite med

tanke på klimautfordringene regjeringa har lovet

å aktivt gjøre noe med.