Pers siste sjanse

Forsvarer Harald Stabell er i gang med prosedyren som kan frikjenne Per Orderud for anklagene om at han utryddet sin næreste familie.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Harald Stabell forsvarer sin klient mot hans vilje. I dag la forsvarerne ned påstand om at Per må frifinnes, subsidiært at han ikke med forsett deltok i drapsplanlegging.

Gjentatte ganger de siste ukene har Per Orderud forsøkt å bli kvitt ham, men retten har stoppet alle forsøk. Nå har Harald Stabell begynt sin avsluttende prosedyre som kan frikjenne Per, men som vil knytte Veronica nærmere til drapene. Per har hele tiden protestert mot Stabells sekundære prosedyre.

Peker på Veronica

- Jeg vet at Per ønsker at jeg ikke skal gjøre dette, særlig av hensyn til veronica. Men jeg gjør dette fordi jeg faglig sett er forpliktet til at denne muligheten prøves og for å gi Per det mest mulige forsvar, sa Stabell da han begynte på den omstridte delen av forsvaret.

Stabell minnet juryen på at Per ikke har innrømmet å ha drept familien sin.


- Det er viktig å forstå at Per ikke har innrømmet noe som helst i forhold til trippeldrapet. Det ligger i bunnen selv om jeg nå kommer med en subsidiær prosedyre når det gjelder manglende fullyrdelsesforsett.

- Kunne ikke gjort det

Stabell starter med å karakterisere Per som vag og nølende. Han er ubesluttsom når det gjelder avgjørelser, han er svak og underdanig, hevdet Stabell i sin prosedyre.

Stabell hevder det er utenkelig at Per har utryddet sin familie, særlig med det forholdet han hadde til mora, flere vitner underbygger det. -går løs på vero

- Ville Per ta sjansen på å medvirke til trippeldrapet når han visste at gårdskonflikten ville ligge som et bakteppe, og hvor han hadde forfalsket farens underskrift på en kjøpekontrakt og vitnet falskt i denne saken i herredsretten. Per måtte vite at mistanken ganske raskt ville bli rettet mot han selv i denne saken. Det er rutine i drapssaker at politiet undersøker nøye rundt de dreptes nærmeste familie. Jeg mener svaret er nei. Per ville forstå at han i så fall ville måtte ta en kjempesjanse hvis dette skulle gå bra. Det har han etter min mening ikke gjort, sier Stabell.

- Alle lyver

- Alle de fire lyver på ulike punkter om hva som skjedde lille julaften. Hva skal juryen tro, sa Stabell.

Forsvareren hevdet at det ikke finnes tekniske bevis som knytter Per Orderud til drapssaken.

- Dersom Per Orderud skal kunne kjennes skyldig, så står det på troverdigheten - hans og de andres, sa Stabell.

Visste om drapene

Stabell vil forsøke å overbevise juryen om at dersom de ikke er enige i at hans klient er uskyldig, så kan det tenkes at Per visste om planleggingen av drapene. Men han trodde aldri at trippeldrapene skulle bli gjennomført, er Stabells gjennomgangstone.

Dette er såkalt manglende forsett, og kan gi frifinnelse.

Åpner for anke

Mye tyder på at Orderud-saken ikke er over selv etter at juryen har avsagt sin dom mandag eller tirsdag. Cato Schiøtz åpner for tre mulige ankegrunner, dersom Per blir funnet skyldig etter tiltalen.

Forsvarerkaoset og rettens avslag på Pers ønske om å bytte ut Harald Stabell kan gi grunn for anke. Schiøtz fikk heller ikke legge fram sin disposisjon for sin prosedyre til juryen, også det en mulig ankegrunn.

Schiøtz mener også at presseoppslag etter den politiforklaringen Ole Robert Kirkemo ga under rettssaken kan være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel seks, om såkalt «fair trial».

Det er opptil Høyesteretts kjæremålutvalg om en eventuell anke tas til følge.

INNSPURT: Harald Stabell forsøker å frikjenne Per, mot hans vilje.