- Piggfritt gir livsfarlig støv

Norske lungespesialister mener hundretusener kan bli syke av lateksstøvet som de bløte, piggfrie dekkene forårsaker. - Piggfrie dekk virvler opp mer farlig støv enn piggdekk, sier overlege Leif Bjermer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er enten uvitenhet eller bløff når politikerne hevder at piggfrie dekk er mer miljøvennlige, sier Bjermer.

Statens helsetilsyn har satt i sving et større prosjekt for å kartlegge mengden og konsekvensene av svevestøvet. Folkehelsa jobber nå for å kartlegge helsefaren.

- Vi tar risikoen dette lateksstøvet representerer meget alvorlig. Resultater så langt viser at piggfrie dekk avgir mer småpartiklet farlig støv enn piggdekkene. Mengden lateks i støvet jobber vi nå for å måle, sier Ellen Namork ved Avdeling for miljømedisin.

Alvorlig syke

- Så mange som 200000- 300000 mennesker kan bli alvorlig syke av svevestøvet fra piggfrie dekk. Det finnes ikke fnugg av bevis for at forbud mot piggdekk i vinterhalvåret skal gi helsegevinster, sier overlege dr.med. Leif Bjermer ved lungemedisinsk avdeling på Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Også avdelingsoverlege og lungespesialist Tor Aasen ved Arbeidsmedisinsk institutt på Haukeland sykehus er svært kritisk til den såkalte helsefordelen ved å innføre piggfritt.

- Lateksallergi kan gi svært alvorlige tilstander hos en prosent av befolkningen, og da snakker vi om meget kraftige allergiske reaksjoner, sjokk og alvorlig astma. Trolig skyldes slike tilstander ofte kryssallergier med sydfrukter. Det kan med andre ord være en sammenheng mellom økt forekomst astma og allergier i befolkningen og lateks i innåndingslufta i utemiljøet - samtidig med at vi spiser mer sitrusfrukter enn tidligere, sier Aasen til Dagbladet.

Prosjektet som Statens institutt for folkehelse arbeider med i disse dager, er meget omfattende. Data skal samles inn fra Oslos gater. Analysen og tolkningene av data derfra forventes ikke å være klare før ved neste årsskifte.

- Dette gjør vi fordi det er reist spørsmål fra internasjonale fagmiljøer hvorvidt helårsdekkene kan gi opphav til en økt forekomst av lateksallergier. Vi måler derfor over flere år endringer i lateks i utemiljøet ettersom biltrafikken går over på piggfrie dekk, sier forsker Martinius Løvik ved Statens institutt for folkehelse til Dagbladet.

Lateks i dekk

Lungeprofessor Leif Bjermer går også sterkt ut mot dekkprodusentene, som han mener er like strie som tobakksindustrien når det gjelder å hemmeligholde hva deres produkter inneholder.

- Vi vet at de fleste dekk inneholder lateks. I studier med uselektert materiale finner man f.eks. overfølsomhet for nettopp lateks hos så mange som fire til sju prosent av befolkningen, sier Bjermer.

Kreftfare

Han legger til at man fra studier i gummiindustrien vet at man har en forøkt forekomst av kreft i forbindelse med latekseksposisjon.

- Det viktigste er at lateks må betraktes som en lumsk bakenforliggende miljøfaktor, som kan få langt større betydning for sykeligheten i befolkningen enn vi i dag har evne til å forestille oss, sier Leif Bjermer.