NORWEGIAN VANT ANKESTRID: Kjos og selskapet Norwegian gikk seirende ut av Borgarting lagmannsrett. Foto: NTB Scanpix
NORWEGIAN VANT ANKESTRID: Kjos og selskapet Norwegian gikk seirende ut av Borgarting lagmannsrett. Foto: NTB ScanpixVis mer

Norwegian

Piloter og kabinansatte krevde fast jobb - tapte mot Norwegian

Flyselskapet Norwegian er frifunnet av Borgarting lagmannsrett i striden om hvem som har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte.

Borgarting lagmannsrett har dermed kommet til motsatt konklusjon av det Asker og Bærum tingrett gjorde da saken ble behandlet der i fjor.

De kabinansatte og pilotene krevde dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Begge de to yrkesgruppene hadde anført at Norwegian drev ulovlig innleie av arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kunne kreve fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle på dette grunnlaget.

Lagmannsretten kom fram til at de ikke hadde rettmessig krav på dom for fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle, verken på bakgrunn av ulovlig innleie av arbeidskraft eller på særskilt grunnlag.