Pinlig og problematisk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VG avslørte i går at Stortinget brøt loven om

offentlige anskaffelser 179 ganger på ett år. Det er

pinlig, og nærmest en masochistisk bønn om økt politikerforakt. Hvis den lovgivende forsamling og dens administrasjon selv bryter loven, er det et svært dårlig signal til borgerne som straffes når de ikke følger loven. Til overmål kommer alle disse lovbruddene fire år etter at Riksrevisjonen i et brev

i 2004 rettet krass kritikk mot innkjøpspraksisen.

«Mange av de kontrollerte anskaffelsene synes ikke å være foretatt i samsvar med regelverket for offentlig anskaffelser», het det i brevet fra 2004. «Kontrollen har vist at det fortsatt er brudd på

prinsippene om konkurranse og likebehandling,

og at anskaffelsesprosessene ikke er tilfredsstillende dokumentert», heter det i et brev fra Riksrevisjonen til Stortingets administrasjon i mai 2008.

Forholdene er altså ikke brakt i orden på fire år.

Nå viser det seg at en del av lovbruddene

nærmest må karakteriseres som rot. Stortingets

direktør Hans Brattestå viser til at flere av de forhold Riksrevisjonen hadde påpekt var i orden. «Det var bare protokollene som ikke lå der de skulle». Vi

antar at menigmann som ikke selv har hatt orden i sine papirer i forhold til ulike myndigheter vil fnyse av en slik forklaring. Dessuten erkjenner Brattestå at man ikke i alle henseender har greid å følge reglene for offentlige anskaffelser. Han medgir at regelverket ikke er så lett å følge og er meget ressurskrevende. Slik tale vil eiere av små virksomheter og

kommuner utvilsomt merke seg.

Det er ikke lenge siden avsløringen om

manglende styring av stortingsrepresentantenes pensjon kom for dagen. Begge saker undergraver folks respekt for politikere, for lover og regler og dermed for demokratiet. Stortingets presidentskap bør sørge for at det er orden i sysakene, og ikke bare legge skylda på administrasjonen.