Pinlig

FNs menneskerettighetskomité er ikke fornøyd med Norges behandling av samene. Vår oppfølging av avtalene om urfolks rettigheter er mangelfull, og nå må Norge nok en gang forklare seg for FN-komiteen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dette kan utvikle seg til å bli en pinlig sak for et land som står i første rekke i kampen for menneskerettigheter verden rundt.
  • Som det gikk fram i en reportasje her i avisa i går, dreier saken seg om FN-konvensjonen som slår fast at alle folkeslag har rett til selvbestemmelse og til naturressursene i sine områder. Norge har hittil hevdet at urfolk ikke omfattes av denne konvensjonen, men det er ikke sikkert FN deler denne oppfatningen. Sametinget har fått begrenset myndighet, og striden om samerettsutvalgets innstilling har pågått i lang tid. Hvis Norge får refs fra FN, må dette få betydning både for samenes selvbestemmelse og rett til egne landområder. Vi går ut fra at myndighetene steller seg slik at vi ikke havner på svartelista til FNs menneskerettighetskomité.