Pisk og gulrot

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Samferdselsminister Torild Skogsholm la før helga fram den første stortingsmeldingen om kollektivtrafikk. Den skal markere at den nye regjeringen legger stor vekt på dette feltet, og det er vel heller ingen tilfeldighet at det er en statsråd fra Venstre som står bak meldingen. Partiet har for tida et desperat markeringsbehov. Det må vise at regjeringsdeltakelsen gir politisk utbytte, og at partiet ikke bare er tatt med som anstand for at Kristelig Folkeparti skal regjere sammen med Høyre.
  • Selvsagt er det fortjenstfullt av Skogsholm at hun på så kort tid i departementet har jobbet fram en slik melding. Det må bety at kollektivtransport er et prioritert arbeidsfelt. Dette er i høyeste grad også et miljøspørsmål. Ingen ting er så forurensende i våre storbyer som biltrafikken. Den påfører befolkningen store helseskader hvert år til betydelige kostnader for samfunnet. Derfor er det på høy tid at vi nå får en samordning av innsatsen for å bedre kollektivtrafikken, og at mer ressurser blir satt inn i dette arbeidet.
  • Men god vilje og positiv innstilling er ikke tilstrekkelig for å få fart på busser, tog og trikker, og at transportmidlene kommer i rett tid med hyppige avganger. Her må det også brukes penger. Skogsholm lover 1,5- 2 milliarder fram til 2005. For øvrig er løftene vage. Ikke minst gjelder det jernbanen, som har stort behov for investeringer. Men får vi skikk på kollektivsystemet, vil det bli mindre behov for nye veier. Det gjelder ikke minst i storbyene.
  • Skogsholm vil bruke både pisk og gulrot. Bompengeavgifter som skal variere med rushtidene, er omstridt. Myndighetene kan også stramme inn på parkeringsmulighetene i bysentrene. Regjeringskvartalet og andre offentlige bygninger kan i så måte være passende steder å starte. Men slike tiltak forutsetter at alternative transporttilbud er tilgjengelig til en overkommelig pris. Men det vil koste penger og kreve politisk mot å gjennomføre. I så måte er Skogsholm bare i startfasen.