Pisk og gulrøtter for miljøet

24,6 milliarder til miljøtiltak - og økte avgifter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det kan bli dyrere å fly og kjøre forurensende dieselbil i Norge, samtidig som staten skal bruke nisifrede beløp på klimakvoter. Det er noen av skrytepostene i årets statsbudsjett som ifølge Soria Moria-erklæringen skal bidra til å «gjenreise Norge som miljønasjon»

Tiltakene får imidlertid laber respons fra miljøbevegelsen i dag.

- Dette statsbudsjettet er ingen komplett skandale, men det gjenspeiler ikke at vi befinner oss i en krisesituasjon, uttaler Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener det norske folk hadde forventet betydelig mer miljøpenger av regjeringen.

Miljøverndepartementets budsjett blir knapt større i det hele tatt, men regjeringen mener miljøpolitikken er ivaretatt med at 24,6 milliarder kroner skal brukes på miljøtiltak samlet sett. Det er en økning på 2,2 milliarder fra i fjor.

CO2-milliarder

Regjeringen vil bruke 935 millioner på CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad, og 690,5 millioner kroner på energiomlegging og fornybar energibruk (økning på 634 millioner).

Bevilgningen til kjøp av klimakvoter økes fra 100 millioner kroner til 500 millioner kroner, noe som ifølge Miljøverndepartementet vil redusere de globale utslippene av klimagasser med vel tre millioner tonn.

SKUFFET: Frederic Hauge gir skryt på noen få punkter, men mener blant annet at Åslaug Haga bruker altfor lite penger på fornybar energi. Foto: SCANPIX
SKUFFET: Frederic Hauge gir skryt på noen få punkter, men mener blant annet at Åslaug Haga bruker altfor lite penger på fornybar energi. Foto: SCANPIX Vis mer

Regjeringen foreslår også å øke fullmakten for framtidige år, som gjør at det kan inngås kontrakter om utslippsreduksjoner for mer enn 4 milliarder kroner i løpet av 2008.

Ifølge Utenriksdepartementet økes også Norges klimarelaterte pengebruk i utlandet betydelig, blant annet med 400 millioner til miljørettet bistand, 100 friske millioner til klimaforskning og faglig samarbeid og 300 millioner ekstra til opptrapping av internasjonalt miljøsamarbeid.

Merkes på lommeboka

I et forsøk på å redusere utslippene i flytrafikken økes CO2-avgiften på flydrivstoff med 10 øre per liter, som skal tilsvare 255 kroner per tonn CO2. Ifølge Widerøe, som kaller avgiften særnorsk, vil dette innebære dyrere flyreiser fra passasjerene. De største flyselskapene har foreløpig ikke regnet på konsekvensene av statsbudsjettet.

Regjeringen gjør også avgiftsendringer på bil som de mener vil stimulere til kjøp av miljøvennlige biler og bidra til å redusere bilbruk:

* Dieselavgiften økes med 20 øre per liter fra nyttår.

* Det innføres en såjakt miljødifferensiering av årsavgiften. Dieselkjøretøy uten fabrikkmontert partikkelfilter får en årsavgift som er 430 kroner høyere enn for andre kjøretøy, en avgiftsøkning på 100 kroner. Bensinbiler og dieselbiler som har partikkelfilter får en lettelse i årsavgiften på 330 kroner.

Eiere av versting-biler skal også lokkes til å kvitte seg med dieseldoningen. Vrakpanten økes midlertidig i hele 2008 med 3 500 kroner til 5 000 kroner for dieselkjøretøyene med høyest utslipp av partikler og NOx. Ordningen omfatter ifølge finansdepartmentet rundt 30 000 kjøretøy.

Bruker du fyringsolje vil du merke at grunnavgiften økes med 50,4 øre per liter. Regjeringen mener dette vil bedre konkurranseevnen til fornybar energi.

460 friske kollektiv-millioner

Samferdselsdepartementet setter av 10,9 milliarder kroner til kollektivtrafikk, en økning på 460 millioner.

Dette omfatter blant annet 5,8 milliarder til investering og drift av jernbane og. 1,6 milliarder til statlige kjøp av togreiser. «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene» får 161,7 millioner og blir utvidet til Drammen, Skien/Porsgrunn og Fredrikstad/Sarpsborg. (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø er med fra før).

- For lite til fornybar energi

Bellona er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer fornybar energi høyere, og kaller den manglende satsningen det aller svakeste punktet i statsbudsjettet.

- Olje- og energiminister Åslaug Haga har tross alt innrømmet at regjeringens arbeid med fornybar energi har vært mislykket. Det er fortsatt forferdelig svakt det vi nå ser i statsbudsjettet, sier Frederic Hauge.

Han gir skryt for at 400 millioner kroner er satt av til miljørettet bistand.

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturnvernforbund gir heller ikke ståkarakter til statsbudsjettet.

- I det store og hele står dette ikke på noen som helst måte i forhold til klimatrusselen og trusselen mot biologisk mangfold, sier han til Dagbladet.no, som mener at blant annet bevilgningen til gasskraftverk-rensing er for liten og kommer for sent. 

Han registrerer at det finnes lyspunkter, men reagerer sterkt på at Miljøverndepartementet nå har blitt det minste av alle fagdepartementene. Det gjør også Verdens Naturfond (WWF).

- Statsbudsjettet viser at Regjeringen fortsatt overhodet ikke har til hensikt å oppfylle Stortingevedtak og Soria Moria-løftet om å stanse tapet av norsk natur innen 2010. Dette er forakt for både Storting og velgere. Stoltenberg burde være ærlig nok til å forteller velgerne at han har dumpet dette løftet, sier generalsekretær Rasmus Hansson i en pressemelding.