SNØKRABBEFLÅTEN: Politiet sier de fikk stoppet den utenlandske snøkrabbeflåten. Her ser man blant annet «Senator», som ble tatt av Kystvakten for ulovlig snøkrabbefiske i Svalbardsonen. Foto: Hans Arne Vedlog.
SNØKRABBEFLÅTEN: Politiet sier de fikk stoppet den utenlandske snøkrabbeflåten. Her ser man blant annet «Senator», som ble tatt av Kystvakten for ulovlig snøkrabbefiske i Svalbardsonen. Foto: Hans Arne Vedlog.Vis mer

Planla krabbe-razzia i Båtsfjord

Politiet mistenkte menneskehandel, skatteunndragelse og ulovlig fangst i snøkrabbeflåten i Båtsfjord. En storaksjon ble planlagt, men avblåst da politiet antok at aktørene ville stikke fra Norge.

BÅTSFJORD/OSLO (Dagbladet): Dagbladet har den siste tida skrevet om et femtitall «slavekontrakter» for indonesiske sjøfolk om bord på latviske, litauiske og russisk snøkrabbeskip med base i Båtsfjord.

Les alle sakene om snøkrabbeflåten her.

De anonymiserte kontraktene som Dagbladet har fått innsyn i, var vedlagt visumsøknader til den norske ambassaden i Jakarta. De gjelder indonesiske sjøfolk som skulle mønstre på i Båtsfjord.

Slavekontrakter

Visumsøknadene var basert på arbeidskontrakter med 18-timers arbeidsdager og betaling helt ned i 4000 kroner i måneden for det beintøffe arbeidet til sjøs. De var godkjent da ambassaden tok grep.

- På grunn av innholdet i arbeidskontraktene valgte ambassaden å informere Kripos. Vi har også underrettet Utenriksdepartementet om vår håndtering av sakene, sier Ronny Valstad ved ambassaden i Jakarta til Dagbladet.

13. juli 2016 oversendte ambassaden et materiale av dokumenter fra visumsøknadene til Kripos. Arbeidskontraktene er ulovlige etter EU-retten, som setter et tak på 13-timers dager.

- Hvorfor godkjenner ambassaden søknader om visum basert på en ulovlig arbeidskontrakt?

- Det vil ikke være mulig, og det er heller ikke utenrikstjenestens eller utlendingsforvaltningens oppgave, å foreta en juridisk kvalitetskontroll av den enkelte arbeidskontrakt som ledd i visumutstedelsen, sier ministerråd Bjørn Dahl Hotvedt ved ambassaden.

Norske krabbe-agenter

«Det er særlig to norske agenter som skiller seg ut fra resten når det gjelder arbeidsvilkår», heter det i bekymringsmeldingen til Kripos.

Bekymringen gjelder krabbeagentene i Båtsfjord: Sea & Coast og Lanes Supply.

Begge selskaper har sagt til Dagbladet at deres navn er misbrukt i sammenhengen og at de aldri har signert disse arbeidskontraktene. Herdis Jørgensen i Lanes Supply sier Lanes har anmeldt forfalskningen av dokumenter til politiet.

- Vi har måttet anmelde dette forholdet i håp om at politiet kan finne ut hvem som står bak forfalskningen. Forøvrig har vi alltid passet på å ikke gjøre noe som er på den gale siden av loven, sier hun.

Planla storaksjon

Kripos tok kontakt med Finnmark politidistrikt om saken og sammen forberedte de en politiaksjon.

- I samarbeid med Kripos satte vi i gang en etterretningsrapport som igjen ble grunnlaget for en større aksjon mot selskap som vi mistenkte for menneskehandel, skatteunndragelse, sosial dumping og ulovlig fangst, sier påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt. Han understreker at politiets etterretning gikk mot alle selskaper som drev aktivitet innenfor fangst av snøkrabbe.

Men aksjonen, som var planlagt først høsten 2017, ble aldri noe av. 17. januar 2017 ble båten «Senator» tatt av Kystvakten for ulovlig snøkrabbefiske i Svalbardsonen.

- Før planen for fellesaksjonen var klar, valgte vi i mellomtiden å gå til arrest av skipet «Senator» for grov ressurskriminalitet. Skipet fanget snøkrabbe i norsk sone uten gyldige tillatelser, forklarer Daae.

- Fikk stoppet flåten

- Arrestasjonen førte til at vi også fikk stoppet resten av flåten som drev med snøkrabbefangst. Selskapene vi skulle aksjonere mot la da opp sitt virke, dimitterte de ansatte og forlot Norge. Så på den måten fikk vi stoppet virksomheten.

Det foreligger ennå ikke rettskraftig dom i «Senator»-saken, som nå venter på storkammer-behandling i Høyesterett.

- Selv om vi gjerne skulle kunnet straffeforfulgt selskapene ytterligere, så fikk vi om ikke annet stoppet deres virke i Norge. Vi sitter på viktig kunnskap som kan komme til nytte i seinere etterforskninger, sier Daae.

Sporingsdata fra båtene, som Dagbladet har innhentet, viser at flere av båtene fortsatt oppholdt seg i Båtsfjord i månedene framover.

SINT: - Hvis dere gjengir politiet her korrekt, så må jeg dessverre si: jeg kan ikke kommentere folk som lever i sin egen virkelighet. Det er synd og farlig for samfunnet når slike folk har jobb som politimenn og påtaleansvarlige, sier Kirill Levanidov til Dagbladet. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet
SINT: - Hvis dere gjengir politiet her korrekt, så må jeg dessverre si: jeg kan ikke kommentere folk som lever i sin egen virkelighet. Det er synd og farlig for samfunnet når slike folk har jobb som politimenn og påtaleansvarlige, sier Kirill Levanidov til Dagbladet. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet Vis mer

Etterretning

- På grunnlag av denne rapporten planla Finnmark politidistrikt en aksjon mot selskap politidistriktet mistenkte drev menneskehandel, skatteunndragelse, sosial dumping og ulovlig fangst, sier Eivind Borge leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos.

MENNSKEHANDEL-MISTANKER: - På grunnlag av denne rapporten planla Finnmark politidistrikt en aksjon mot selskap politidistriktet mistenkte drev menneskehandel, skatteunndragelse, sosial dumping og ulovlig fangst, sier Eivind Borge, leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos. Foto: Lars Eivind Bones.
MENNSKEHANDEL-MISTANKER: - På grunnlag av denne rapporten planla Finnmark politidistrikt en aksjon mot selskap politidistriktet mistenkte drev menneskehandel, skatteunndragelse, sosial dumping og ulovlig fangst, sier Eivind Borge, leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos. Foto: Lars Eivind Bones. Vis mer

Det er politidistriktet som har ansvar for slike aksjoner, men i dette tilfellet ble den altså ikke noe av. Og det ble aldri åpnet noen formell etterforskning.

Borge sier selskapene, arbeidernes tilknytning til selskapene og jurisdiksjonen er kompleks i denne saken. Kripos har derfor, i samarbeid med Finnmark politidistrikt og ambassaden i Jakarta, «brukt tid på å skaffe et best mulig grunnlag for en eventuell straffesak» ifølge Borge.

- Synd og farlig

- Hvis dere gjengir politiet her korrekt, så må jeg dessverre si: jeg kan ikke kommentere folk som lever i sin egen virkelighet. Det er synd og farlig for samfunnet når slike folk har jobb som politimenn og påtaleansvarlige, sier Kirill Levanidov til Dagbladet.

- FAKE KONTRAKT: Peteris Pildegovics, som står bak krabbefabrikken Seagourmet og agentselskapet Sea & Coast i Båtsfjord, samt rederiet North Star, mener slavekontraktene er forfalsket. Foto: Tomm W. Christiansen.
- FAKE KONTRAKT: Peteris Pildegovics, som står bak krabbefabrikken Seagourmet og agentselskapet Sea & Coast i Båtsfjord, samt rederiet North Star, mener slavekontraktene er forfalsket. Foto: Tomm W. Christiansen. Vis mer

Sammen med Peteris Pildegovics står han bak krabbefabrikken Seagourmet og agentselskapet Sea & Coast i Båtsfjord, samt rederiet North Star.

- Hvorfor ringte ingen Sea & Coast eller Lanes og spurte om hva i helvete det var med de kontraktene? sier Levanidov videre.

- Samtidig er det bra at de endelig er ærlige om hva som var deres mål: å kaste ut utenlandske skip fra snøkrabbefiske - ikke å etterforske ordentlig, sier Levanidov.