Planløs eldreomsorg

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sju av ti kommuner mener de har for få sykepleierstillinger, men bare hver femte kommune har en plan for hvordan de skal rekruttere flere. Dette går fram av rapporten «Gull eller gråstein» som Fafo har laget for Norsk Sykepleierforbund om status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenesten til eldre. Fafos hovedkonklusjon er at det er store forskjeller mellom kommunene, og at en stor andel av dem har gjort lite for å sikre kvalitet og kompetanse i eldreomsorgen. Kommunene gir gjennomgående uttrykk for forståelse for behovet for flere sykepleiere og også vilje til å gjøre noe med det, men for svært manges vedkommende blir det med velviljen.

Innholdet i rapporten står i sterk kontrast til de uttalte ambisjonene regjeringen har for styrking av eldreomsorgen, det være seg både Soria Moria-løftet om 10\\x20000 nye årsverk innen utgangen av 2009, hvor sykepleierne skal utgjøre en betydelig del av de nye årsverkene, ambisjonene om å styrke kompetansen i kommunenes helse- og omsorgstjenester som nevnes i Stortingsmelding nr. 25 og Jens Stoltenbergs siste løfte, avgitt i forrige uke, om 12\\x20000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015. Andelen ufaglærte av alle årsverk i eldreomsorgen viser riktig nok en nedgang på 4-5 prosent de siste tre åra, men utviklingen i riktig retning går sakte.

Rapporten beskriver dagens situasjon. Den demografiske utviklingen og den stadig hardere konkurransen om arbeidskraften vil opplagt føre til at utfordringene i framtida vil bli enda mer krevende enn de er i dag. Lokalpolitikerne står overfor en enorm utfordring som de ikke kan lukke øynene for, og som ikke løses av tilførsel av nye milliarder alene. De må ha en plan. Med omsorgsmeldingen som styringsdokument må de kartlegge behovene, sette kvalitative mål og utarbeide forpliktende planer, inklusive hvilke virkemidler de vil bruke, for hvordan de skal sikre både rekrutteringen og kvaliteten i eldreomsorgen. Det haster.