- Planløst i 375 år

- Her skal byen ligge, sa Christian IV i 1624 og sørget for at sentrum i hovedstaden ble plassert rundt Akershus festning. - Siden har det vært mangel på både tenking, handling og planlegging i Oslo by. Det ser vi resultatet av nå, mener Jan Sigurd Østberg i Oslo Byes Vel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har fått tre organisasjoner til å bedømme partienes boligpolitikk og valgkampløfter:

  • Jan Sigurd Østberg, Oslo Byes Vel.
  • Lars Aasen, Leieboerforeningen.
  • Dag Refling, Huseiernes Landsforbund.

De er uenige om en del, men på et område er dommen enstemmig: Det er mangelen på langsiktig planlegging som har gitt Oslo et boligproblem.

- Politikerne har inntatt hvilestilling og mistet initiativet i byutviklingen, sier leder i organisasjonen Oslo Byes Vel. Han trekker fram Christian IV som byens siste byplanlegger som viste effektiv handlekraft. Problemet er at han levde 375 år tilbake i tid.

For seint

- Nå skal alle partiene gjøre noe med byen og boligproblemene. Det er gledelig. De to partiene Høyre og Ap har sittet med makten i byen i årevis og har stemt sammen i svært mange store reguleringssaker. De burde ha gjort noe med dette for lenge siden, sier Østberg.

- Venstres forslag om et eget boligbyråd og KrFs tanke om å la bydelene ta over litt reguleringsmyndighet er gode, kreative forslag, sier Østberg.

- I tillegg burde vi hatt en egen boligminister, sier leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen.

Fjordby

Alle partiene er nå enige om at Oslos sjøside skal brukes til boliger.

- Det er en glede at ideen om å ta havet og sjøsiden i bruk har slått igjennom hos de fleste partiene, sier Dag Refling i Huseiernes Landsforbund.

- Ideen om fjordby lanserte vi for nesten 20 år siden. KrF, Sp og Venstre var enig med oss. Nå har Høyre og SV og delvis Ap også kommet etter og fjordbyen kan kanskje bli en realitet, håper Jan Sigurd Østberg.

I likhet med partiene er Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen ikke overraskende uenige i synet på offentlig regulering og subsidiering.

- Å gå inn med subsidiering av store offentlige utbyggingsprosjekter vil gjøre vondt verre. I en mangelsituasjon som vi har i dag, kan vi risikere å innføre ordninger som kan bli vanskelig å følge opp i framtida. Kommunen må legge til rette for infrastruktur på nye utbyggingsområder, sier Aasen.

- Det koster penger å skaffe folk bolig. Det kan ikke politikerne komme bort fra, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen, som mener diskusjonen om hvor boligene kan bygges er en avsporing.

- Det er nok av tomter. Men konkrete byggeplaner mangler. I en 15- 20 års periode har det ikke blitt bygd boliger i offentlig regi. Disse årene har vist at markedet ikke kan sørge for dette alene, sier Lars Aasen, som viser til at SV og RV er de eneste partiene som nevner penger i sine forslag.