VIPPEPOSISJON: Rødt er støtteparti for Ap- , SV- og MDG- byrådet i Oslo. Slik situasjonen er nå, vil ikke Rødt gå inn for en ekstern granskning av de anonyme varslene mot Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller / NTB Scanpix
VIPPEPOSISJON: Rødt er støtteparti for Ap- , SV- og MDG- byrådet i Oslo. Slik situasjonen er nå, vil ikke Rødt gå inn for en ekstern granskning av de anonyme varslene mot Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller / NTB ScanpixVis mer

Pleier å være pådrivere for ekstern gransking. Nå er ikke Rødt så sikre

Høyre-siden trenger Rødts vippestemmer hvis de skal få flertall for ekstern gransking av varslene mot Inga Marte Thorkildsen. Det ligger de ikke an til å få.

Rødt har tidligere vært markante forkjempere for at varslingssaker skal behandles av uavhengige aktører. I sommer fremmet de et forslag i Stortinget om å opprette uavhengige varslingsråd.

Nå er de derimot mer nølende til forslaget om ekstern gransking av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

I et anonymt varsel fra aktører i Utdanningsetaten, beskyldes Thorkildsen for trakasserende oppførsel samt flere brudd på lover- og regler.

Byrådsleder Raymond Johansen skal lede en gransking av påstandene i varselet, men høyresiden i Oslo-politikken vil ha inn eksterne aktører.

Frp-politiker Carl I. Hagen har varslet at han vil fremme et forslag om dette i bystyremøtet i Oslo onsdag.

Han sier det blir spennende å se om de får støtte av Rødt «som har vært så høyt på banen om eksterne granskinger før.»

Mener Raymond bør granske

Rødts gruppeleder i Oslo Eivor Evenrud, mener det er så usikkert hva som ligger i Frps forslag, at det ikke går an å ta stilling til det.

- Dere har vært forkjempere for eksterne granskinger, vil dere stemme for Frps varslede krav om ekstern gransking av Thorkildsen?

- Om vi kommer til å stemme for eller ikke, kommer an på hva de foreslår. At Frp ikke har klart å utarbeide forslaget ennå, sier kanskje litt om at de ikke har det så krystallklart selv, sier

- Hva tenker Rødt, er det best med en ekstern gransking i denne saken?

- I dag, mener jeg at det er byrådslederen selv som skal stå for dette. Han kan selvsagt innhente hjelp til dette, sier Evenrud.

- Så du kommer ikke til å gå inn for en ekstern gransking?

- Det ruller ut nye saker i media hver time. Jeg kan ikke avkrefte at vi ikke går inn for det på et tidspunkt.

- Men du har ikke akkurat et forslag på trappene?

- Jeg har ikke levert inn noe forslag, sier Evenrud.

- Vinden snur

På Facebook har Eivor Evenrud skrevet et innlegg der hun ironiserer over Høyresiden som nå vil ha inn noen eksterne, mens de stemte ned Rødts forslag om å opprette uavhengige varslingsråd som skal behandle varslingssaker.

«Vårens runde med Malkenes-saken, varselet fra 2014 mot direktøren i landets største kommunale etat og de mange lærerene som tok kontakt, aktualiserte varslingsrådet og dets uavhengighet. Derfor ble det av Rødt fremmet forslag om at, (hold dere fast nå Høyre,) regjeringen skulle utarbeide en veileder til kommunene om hvordan varslingssaker skal behandles, og vurdere å opprette uavhengige varslingsråd som skal behandle varslingssaker. Forslaget ble stemt ned 15.juni (Raymond Johansens parti stemte for forslaget, og det gjorde også Inga Marte Thorkildsens parti.) Vinden snur fort», gitt, skriver hun.

Vil ha med Rødt

Gruppeleder for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg ser ikke noen sammenheng med Malkenes-saken.

- Malkenes- saken forelå det ikke et varsel. Det var derfor ikke en varslingssak. Dessuten har Oslo kommune heldigvis laget et system for håndtering av varsler, derfor har vi ikke sett behov for et uavhengig varslingsråd, sier han.

Ifølge Lae Solberg skiller Thorkildsen-saksen seg ut på flere måter.

- Denne saken er helt spesiell fordi det dreier seg om et varsel mot en byråd. Varslingsrådet, som består av kommunens administrative ledere, kan ikke behandle et varslet mot en byråd som er en av deres overordnende. Derfor må denne saken behandles på en annen måte, sier Lae Solberg.

- Til syvende og sist er det byrådslederen som må vurdere om han har tillit til Inga Marte Thorkildsen. Men varslerne har også sagt at de ikke har tillit til en intern gransking i kommunen og ikke vil la seg intervjue av kommunens administrasjon. Da er det eneste ryddige at kommunen henter inn bistand fra en ekstern, uavhengig aktør til å gjennomføre undersøkelsene, som alle kan ha tillit til, sier han.

Håper på flertall med Rødt

Skal høyersiden få flertall for en form for ekstern gransking, er de uansett avhengig av Rødts vipppestemmer mot byrådspartiene.

- Vi mener det er avgjørende at varslene gjennomgås av en ekstern, uavhengig aktør som alle kan ha tillit til. Det håper jeg på flertall for siden Rødt også har uttalt at det er behov for det, sier Lae Solberg, med henvisning til Eivor Evenruds uttalelser til Aftenposten tidligere der hun gjorde det klart at kommunens ordinære varslingsråd måtte tre til side.

Bildet er imidlertid annerledes nå, påpeker Rødt.

- Varslingsrådet i Oslo kommune har i dag er to kommunaldirektør, en fra byrådsleders kontor og en fra den aktuelle byrådsavdeling. Her ville det blitt en som er underlagt byråd Thorkildsen. Nå er det ikke det ordinære varslingsrådet, men byrådsleder med bistand fra internrevisjonen og andre som skal behandle saken, sier hun.