Plikten til å yte hjelp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Så har det skjedd igjen. En høygravid kvinne ble avvist ved et legekontor med beskjed om å oppsøke fastlegen sin eller ei lokal legevakt. Kvinnen var redd det var noe akutt i veien med fosteret, men ble likevel nektet øyeblikkelig hjelp, av legesekretæren, to dager før termin. Den fortvilte pasienten, som ikke var kjent i området, måtte selv kjøre bil videre til legevakta, som var stengt, og til sentralsykehuset i Lørenskog. Da var barnet hun bar, allerede dødt. Obduksjonen viste at barnet døde kort tid før ankomst.
  • Legen som ble oppsøkt, ville altså ikke bistå kvinnen som trengte øyeblikkelig hjelp, men henviste henne videre uten å ta ansvar. Og fylkeslegen i Akershus, Anders Smith, sier til Dagbladet at det er et problem at fastleger har så liten kapasitet at de må avvise pasienter som trenger hjelp. Mange kommuner mangler fortsatt et akuttiltak på dagtid når fastlegene er fulltegnet. Samtidig viser undersøkelser at tre av fire fastleger har for få pasienter.
  • Etter at fastlegeordningen ble etablert, er offentligheten blitt kjent med stadig flere saker der pasienter sendes som kasteballer mellom legevakt og fastleger. Denne saken handler imidlertid ikke om fastlegeordningen, men om en oppsiktsvekkende mangel på legeetikk, idet legesekretæren påtok seg å stille diagnosen og konkluderte med at pasienten ikke trengte øyeblikkelig hjelp, uten å tilby ytterligere bistand.
  • Helsepersonelloven er klinkende klar når det gjelder plikten til å yte øyeblikkelig hjelp. Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, skal få det av nærmeste lege, uavhengig av om det er fastlegen eller ikke. Brudd på loven kan føre til politianmeldelse. Den offentlige oppmerksomheten er trolig skjerpet etter hver ny sak. Vi kan ikke akseptere at en firkantet tolkning av fastlegeordningen dispenserer helsepersonellets overordnete plikt til å redde liv. Kan vi tenke oss at vår mest feirete teaterdiva skulle få et illebefinnende på scenen og bli avvist av en lege i salen med et sorry, men oppsøk fastlegen din? Neppe. Og nettopp slik skal det være, for alle.