OSLO BØRS: Investtech prøver å finne vinner- og taperaksjer på børsen ved å bruke teknisk aksjeanalyse. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
OSLO BØRS: Investtech prøver å finne vinner- og taperaksjer på børsen ved å bruke teknisk aksjeanalyse. Foto: Frank Karlsen / DagbladetVis mer

Plukker vinner- og taperaksjer ved å studere grafer

Geir Linløkken og Investtech har knust aksjemarkedet i flere år ved å prøve å «se» inn i fremtiden.

(Hegnar.no): De siste årene har det blitt satt stadig nye rekorder på Oslo Børs, da både hovedindeksen og en rekke enkeltaksjer har tikket inn til nye toppnoteringer. Mange har blitt rike(re) på å trade, noen har sett formuen øke ved å sitte stille mens noen uheldige og vågale investorer har sett pengene fordunste. Slik vil det nesten alltid være.

Mens mange benytter seg av knallhard fundamental analyse for å finne ut hvordan det (egentlig) står til i selskapene de vurderer å investere i, finner vi andre som investerer basert på tolkninger av grafer. Noen kaller det heksekunst, mens andre setter stor lit til at historisk utvikling vil kunne si noe om hva fremtiden kan bringe.

Følger 25.000 aksjer

En av dem som har gjort seg bemerket på dette feltet er Geir Linløkken. Mannen, som omtales som forskningssjef, startet i 1997 selskapet Investtech basert på forskning gjort ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Selskapets har konsentrert seg om teknisk aksjeanalyse og tilgrensende kvantitativ analyse, og analyserer daglig over 25.000 aksjer verden over.

Investtechs metode er å la algoritmer gjøre analysearbeid automatisk, basert på teknisk analyseteori, med identifikasjon av blant annet trender, støtte/motstand, kursformasjoner, momentumsignaler og volummønstre. Det resulterer i en teknisk score basert på funnene. Videre skriver algoritmene automatiske tekster som forklarer forhold i kursdiagrammene.

Det viktige her er ifølge forskningssjefen hvilke menneskelige adferdsmønstre diagrammene beskriver, hva de betyr for optimismen/pessimismen i markedet og hva det indikerer om kommende psyke og adferd hos investorene. Resultatet er en konkret anbefaling som er kjøp, selg eller hold.

- Aksjer som ligger i stigende trendkanaler på Investtechs kursdiagrammer har på annualisert (årlig) basis historisk gitt en avkastning cirka åtte prosentpoeng høyere enn referanseindeks, sier Linløkken til Hegnar.no.

FØLGER 25.000 AKSJER: Geir Linløkken har knust aksjemarkedet i flere år på rad. Foto: Kyrre Lien.
FØLGER 25.000 AKSJER: Geir Linløkken har knust aksjemarkedet i flere år på rad. Foto: Kyrre Lien. Vis mer

Aksjene som får oppmerksomhet

Aksjeplukkeren forteller om følgende kjennetegn på aksjer som får plass i modellporteføljen:

  • De ligger i en stigende trendkanal på Investtechs charts. Det indikerer at selskapene går godt økonomisk og at optimismen hos investorene er økende.
  • De har en positiv eller nøytral volumutvikling. Det indikerer at kjøperne er aggressive, mens selgerne er passive.
  • De har gitt kjøpssignaler fra kursformasjoner, viser sterkt kortsiktig momentum eller ligger nær langsiktige støttenivåer.
  • De er positive på innsidehandler, hvilket indikerer at direktører og styremedlemmer, som kjenner selskapene godt, mener at de er fundamentalt billige.

Selv om investeringshorisonten for porteføljen er langsiktig, det vil si flere år, er det viktig å minimere tap og selge aksjer som har blitt teknisk negative.

- Porteføljen søker å maksimere gevinst ved holde på gode investeringer lenge, i motsetning til å handle på kortsiktige signaler og selge for tidlig, forteller forskningssjefen.

For å finne kjøpskandidater ser Linløkken på de 50 prosent mest likvide aksjene som er positive ifølge Investtechs totalanalyse. Dette er aksjer som gjerne er positive på både kort og lang sikt, samt på innsidehandler. Det er også viktig at det er en viss omsetning i aksjen. Derfor opererer Investtech med en likviditetsgrense på en million kroner per dag i gjennomsnitt på månedsbasis.

- Hva anser du å være de 4-5 viktigste tekniske indikatorene man bør følge med på?

- Utvalget er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trendkanal, formasjoner, støtte/ motstand og volum. Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i stigende trendkanal på mellomlang eller kort sikt. For å kunne få en enda bedre timing på kjøpene, analyseres også formasjoner, støtte/motstand og innsidehandel, forteller Linløkken til Hegnar.no.

Prøver å «se» inn i fremtiden

Poenget til Linløkken er at teknisk analyse kan hjelpe deg med å forstå hvordan kjøperne og selgerne i markedet tenker ved å se på hvilke kursbevegelser de har vært gjennom den siste tiden. Man kan se om kjøpsinteressen er økende eller om det er salgsinteressen som er økende.

- Da kan man også utlede hva markedsaktørene vil gjøre i morgen. Ved selv å gjøre dette i dag, kan man kjøpe aksjer som vil stige og selge aksjer som vil falle, sier forskningssjefen.

For å utøve teknisk analyse er objektive verktøy en stor fordel.

- Tradisjonelt har investorer og analytikere sittet med tegneverktøy foran skjermer og markert trender og andre visuelle tekniske indikatorer der de subjektivt mener det er riktig. Ved en slik måte å arbeide på, er det lett å se trender og signaler der man ubevisst ønsker å se det. Det er lett å bli påvirket psykisk om man selv sitter i aksjen, enten det dreier seg om kjøp og salg, kortsiktige bevegelser i markedet og nyheter rundt selskapet, forteller Linløkken.

Ved å ha verktøy som gjør analysen automatisk, får man alltid objektive analyser. Da blir det også lettere å ta stilling til de psykologiske bevegelsene sett utenfra. Ved å bygge opp en strategi rundt handel basert på automatiske signaler og indikatorer, vil man unngå å bli farget av egne oppfatninger, også når andre aktører lett agerer feil fordi følelsene får innvirkning, slår forskningssjefen fast.

Tallenes tale

Linløkkens metode fungerer tydeligvis godt. Ifølge forskningssjefen har den norske modellportefølje en annualisert avkastning på 17,6 prosent i perioden 2000-2018, mens hovedindeksen på Oslo Børs kan vise til en avkastning på ni prosent.

Det er også verdt å merke seg at «Holde-deg-unna-porteføljen», altså porteføljen over aksjer som Investtech tror vil falle i verdi, har hatt en annualisert avkastning på -17,2 prosent i perioden 2005-2018.

Andre økonominyheter:
Her er Jan Petter Sisseners favorittaksjer
Anbefaler seks aksjer