Politi-leder bøtelagt for promillekjøring

Ble stoppet etter å ha drukket alkohol.

Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding onsdag at en leder i distriktet er ilagt et forelegg på 13 000 kroner av Spesialenheten. Årsaken er at vedkommende har kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

Politimester Hans Sverre Sjøvold har i dag mottatt en kopi av forelegget. Promillen som ligger til grunn for straffereaksjonen, er ifølge politiet under 0,5. Den medfører derfor ikke tap av retten til å føre motorvogn, heter det i pressemeldingen.

Ifølge politiet tyder alt på at forelegget vil bli vedtatt.

- Politidistriktet vil, når straffesaken er endelig avgjort, følge opp forholdet administrativt, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt i pressemeldingen.