Politi-Norge: Sjekk din kommune

Oslo og Tønsberg har soleklart størst økning av årsverk i politiet. Her kan du se status der du bor.

ULIKT FORDELT: Det er store forskjeller i hvordan årsverk i politi- og lensmannsetaten fordeler seg mellom ulike kommuner.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
ULIKT FORDELT: Det er store forskjeller i hvordan årsverk i politi- og lensmannsetaten fordeler seg mellom ulike kommuner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Ferske SSB-tall viser en tydelig intern sentralisering innad i politidistrikter de siste to åra.

Samtidig som nesten halvparten av landets kommuner har mistet årsverk i politiet de siste to åra, har hovedsetene i landets nye politidistrikter hatt en stor økning.

Det er ikke bare små kommuner i distriktene som ifølge SSB har mistet politiårsverk de siste to åra - det er også et knippe norske byer.

Den største taperen er i SSB-tallene er Drammen, som tidligere var hovedsete i Søndre Buskerud politidistrikt.

Siden 2016 er 69 årsverk forsvunnet fra Drammen, slik SSB regner det.

Nestleder Paal Knutsen i Politiets Fellesforbund i Sørøst Politidistrikt, er ikke i tvil om at en slik nedgang rammer innbyggerne.

- Det er færre å spille på. De som kanskje merker det best er etterforskerne som jobber med den kriminaliteten som rammer folk flest. I dag sliter de veldig både med kapasiteten og motivasjonen, for de klarer ikke å hjelpe folk, og blir bare færre, sier Knutsen, som mener noen av årsverkene som nå er borte, er politietterforskere.

De siste åra har et titall politijurister i Drammens-området sluttet på grunn av høyt arbeidspress, samtidig som antallet straffesaker i kø hoper seg opp i politidistriktet, og flere midlertidige juriststillinger forsvinner i disse dager, skal man tro Knutsen.

Drammen er ikke den eneste byen i distriktet som har mistet folk. 20 årsverk er også forsvunnet fra Horten.

Samtidig som de to byene har redusert, har Tønsberg økt med hele 235 flere årsverk i perioden. Det er bare Oslo på landsbasis som har økt mer de siste to åra.

- Hovedtyngde av politiressursen som er flyttet til Tønsberg omhandler bemanning av operasjonssentralen. I tillegg er altså noe administrasjon, ledelse og noen nye og felles funksjoner stadsplassert i Tønsberg, sier visepolitimester Steinar Kaasa i politidistriktet Sørøst i en e-post til Dagbladet.

I hovedsak har endring av oppmøtested for de politioperative - altså patruljerende politi - endret seg i mindre grad, ifølge Kaasa.

Når lensmannskontorer i distriktet er blitt nedlagt, er de ansatte i all hovedsak flyttet til nærmeste gjenværende tjenestested, ifølge ledelsen i distriktet.

De påpeker at de har vært opptatt av å flytte en del fellesfunksjoner ut av Tønsberg.

- Etablering av nytt hovedsete og samling av fagressurser har altså ført til at politiet har fått flere ansatte i Tønsberg, men politidistriktet har god geografisk spredning av kompetanse og personell sett i forhold til størrelsen på distriktet, sier Kaasa.

På landsbasis har det forsvunnet årsverk fra politi- og lensmannsetaten fra 192 av 422 norske kommuner de siste to åra.