Politi og veterinærer i streik

Varetektsfengsling stopper. Problemer for fiskeeksporten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): SISTE:  YS, LO og Unio - de tre gjenværende hovedorganisasjonen i statsmeklingen - avventer til 12-tiden før de gir noe svar på riksmeklingsmann Svein Longvas skisse til en løsning, etter det Dagbladet.no forstår. 

De tre organisasjonene er samkjørte i meklingen, også etter at Akedemikerne brøt ut og sa nei til skissen.

Riksmeklingsmann Svein Longva  fortalte at de tre gjenværende partene i statsoppgjøret like før klokken 09.00 har bedt om mer tid til å vurdere skissen han la frem tidlig i dag morges.

- Det er et positivt tegn i forhold til en mulig løsning,  sier Longva.

Finansminister Kristin Halvorsen, som må betale for en eventuell ny tariffavtale for de statsansatte, kom til regjeringskvartalet ved 08.30-tiden for å møte sin regjeringskollega Heid Røis Grande.  Det er fornyings- og administrasjonsministeren som har det politiske ansvaret for statens personalpolitikk. 

- Jeg har sovet godt i natt, var det eneste Halvorsen sa da hun besøkte bygget det meklingen har foregått.

Politi og veterinærer i streik

Akademikerne sa ved 08.15-tiden i dag nei til riksmeglingsmann Svein Longva sin siste skisse til løsning av lønnsoppgjøret i statslig sektor.

- Skissen var langt unna vårt krav på fem prosent lønnsøkning. Det var for lite penger og de var feil fordelt, sa Knut Aarbakke, leder av Akademikerne Stat.

Politi og veterinærer i streik

Rettssaker avlyses

Dermed går 130 politijurister og veterinærer ut i streik så snart de får beskjed. Det gjelder veterinøærer i Ålesund og politijurister i Oslo, Salten og Sogn og Fjordane.

I utgangpunktet betyr streiken blant politijuristene at rettssaker stanses, at pågripelser ikke vil bli opprettholdt og at ingen varetektsfengslinger blir forlenget. Imidlertid vil en minimumsbemanning sikre at alvorlig kriminalitet fortsatt kan håndteres.

Streiken får sin virkning allerede fra i dag. Ved nitiden var politifullmektig Jan Olav Frantsvold på plass utenfor Oslo tinghus  for å informere sine kollegaer om at de var tatt ut i streik.

- Etter hva jeg har blitt informert om er det 20-30 møter og rettsforhandlinger som blir rammet, sier Frantsvold til Dagbladet.no.

Selv skulle han fortsatt med hovedforhandlinger i en sak i dag, men kl. 07.45 i morges ble han orientert om at han var tatt ut i streik.

- Flere har møtt opp her i dag i tro om at de skulle fortsette eller igangsette saker, selv meldte jeg ifra i går om at det kunne bli streik, sier Frantsvold.

Akademikerne stat vil så trappe opp. De største gruppene er sivilingeniører og jurister.

SA NEI: Knut Aarbakke (t.h) i Akademikerne Stat sa i dag morges nei til siste skisse fra riksmeklingsmann Svein Longva (t.v). Foto: Erik Johansen / SCANPIX
SA NEI: Knut Aarbakke (t.h) i Akademikerne Stat sa i dag morges nei til siste skisse fra riksmeklingsmann Svein Longva (t.v). Foto: Erik Johansen / SCANPIX Vis mer

Rammer import og eksport
Akademikerne ble stiftet i 1997, og det er første gang forbundet tar ut medlemmer i streik.

- Vi er forberedt på å streike lenge. Vi har fire dagers varsel på å utvide streiken, og ert slikt varsel kan bli sendt allerede i dag. Men vi har ikke tenkt å fortelle hvordan vi vil trappe opp streiken, sier Aarbakke til Dagbladet.no.

Veterinærstreiken i Ålesund vil ramme det lokale Mattilsynet. Det betyr at kjøttkontrollen ikke fungerer og at det blir store forsinkelser ved godkjenning av import og eksport av fisk.

Vurderer fortsatt

De andre partene i det statlige oppgjøret sitter fortsatt og vurderer riksmeklingsmannens skisse. Det ventes at et svar fra disse kommer like over klokken 09.00

Klokka seks i dag morges la riksmeklingsmann Svein Longva fram en aller siste skisse.
 

- Jeg er ferdig med jobben. Nå er det opp til partene å komme med et svar, og de har ingen frist på seg til det. De får holde på så lenge de har behov, sa riksmeklingsmann Svein Longva ved åttetiden i dag morges.

På spørsmål om streiken settes i gang umiddelbart hvis skissen blir forkastet, svarte riksmeklingsmannen:

- Det er opp til partene selv å vurdere, men vanlig praksis er at streik først blir satt i gang ved vaktskifte. Det vil si når arbeidsdagen er slutt for de som allerede er i gang. Og i morgen er det jo fridag for mange.

Partene i kommuneoppgjøret sitter noen hundre meter unna den statlige meklingen, som er i regjeringskvartalet. Riksmeglingsmannen har informert Dag Nafstad, som mekler i kommuneoppgjøret om innholdet i den siste skissen til de statsansatte.

 SER PÅ KLOKKA:  Riksmeklingsmann Svein Longva venter på svar fra de tre gjenværende hovedorganisasjonene i statsmeklingen. Ved 11-tiden meddelte de tre organisasjonene at de tar en siste prat på kammerset før de svarer ja eller nei. Foto: Scanpix.
SER PÅ KLOKKA: Riksmeklingsmann Svein Longva venter på svar fra de tre gjenværende hovedorganisasjonene i statsmeklingen. Ved 11-tiden meddelte de tre organisasjonene at de tar en siste prat på kammerset før de svarer ja eller nei. Foto: Scanpix. Vis mer

I praksis blir det ingen kommunestreik i dag. Ved forrige lønnsoppgjør i 2004 ble det en avklaring for de de kommuneansatte først ti timer etter at meklingen i statsoppgjøret var klart. og deretter kommer Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

Full streik

Blir det full streik i staten vil mange rammes.

Disse er varslet tatt ut i staten:

LO Stat:

* Trygdekontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø

* Aetat i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø

* Toll- og avgiftsdirektoratet

* Jernbaneverket

* Skattedirektoratet

* Fylkesskattekontorene i Oslo, Akershus, Hordaland,

Sør-Trøndelag, Tromsø og Vest-Agder

* Ligningskontorene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø,

Kristiansand

* Politidirektoratet, Oslo

* Politiets utlendingsenhet, Oslo

* Oslo politidistrikt, Oslo; Sør,Trøndelag politidistrikt, Trondheim; Troms politidistrikt, Tromsø; Hordaland politidistrikt, Bergen; Agder politidistrikt, Kristiansand, Politihøgskolen i Oslo

* Universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen

* Høgskolene i Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen

* Jernbaneverket Ofotbanen, Narvik

YS Stat:

* Trygdeetaten, Aetat, finans og toll, politiet

* Sandnes kommune

Akademikerne stat + kommune

* Politiet

* Mattilsynet

* Folkehelsa

Unio:

Politiet

* Politiets utlendingsenhet

* Lærere (forskere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre) på universiteter og høgskoler.

I første uttaket rammes Oslo, Troms, Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag.

* Høgskolene i Oslo og Bergen, NTNU (Trondheim) og Universitetet i Tromsø.

Blir det streik i kommunal sektor er disse varslet tatt ut.

SOV GODT: Finansminister Kristin Halvorsen ankom i dag morges lokalene i Agersgaten i Oslo hvor meklingen i lønnsoppgjøret for statsansatte foregikk på overtid.
STANSER SAKER: Politifullmektig Jan Olav Frantsvold var blant dem som hadde tatt plass på trappa til Tinghuset i Oslo i dag morges for å informere sine kollegaer om at de var tatt ut i streik.