Politi på de sju hav

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • USAs kamp mot terror har nå nådd norsk skipsfart. I en henvendelse til regjeringen ber USA om blankofullmakt til å borde norske skip som kan mistenkes for å ha tilknytning til terrorvirksomhet. Ifølge Aftenposten har regjeringen sagt nei, men vil likevel gå i dialog med amerikanerne for å komme dem i møte. Begrunnelsen skal være at Norge og USA har felles interesser i å bekjempe den internasjonale terroren. Dessuten har FN oppfordret medlemslandene om å samarbeide mot terror.
  • Dette er et nytt steg på USAs vei til å opptre som verdenspoliti. Allerede før 11. september var den eneste gjenværende supermakten på full fart inn i denne rollen. USA har en unik militær slagkraft, og kan operere over hele verden uavhengig av hjelp fra allierte. Og det er USA som definerer hvilke betingelser land og regimer skal oppfylle for ikke å havne i unåde eller på amerikanernes fiendeliste. Etter 11. september er denne selvpålagte oppgaven som verdenspoliti betydelig forsterket. President George W. Bush har selv definert den slik: Enten er dere med oss, eller dere er for terroristene.
  • En slik rolle vil komme i konflikt med elementære regler for nasjonal suverenitet og folkerett. Kravet om å borde andre lands båter i internasjonalt farvann er en god illustrasjon på det. Hvis Norge og andre skipsfartsnasjoner gir etter for dette kravet, vil det være et betydelig inngrep mot fri ferdsel i internasjonalt farvann. Da gir vi avkall på rettigheter vi lenge har kjempet for. Derfor er regjeringens avslag en viktig markering. Vi går ut fra at andre skipsfartsnasjoner gjør det samme, og nekter å gi en blankofullmakt til amerikanerne.
  • Det er ingen grunn til å tro at USA vil slå seg til ro med et slik avslag, og at løsningen blir å drøfte enkelttilfeller der det foreligger mistanker om at skip blir brukt til terrorformål. Da vil alle være tjent med at noen griper inn. Men det må skje i forståelse med det enkelte land i hvert tilfelle. Det er noe helt annet enn å gi USA generell fullmakt til vilkårlig inspeksjon og rett til inngripen.