Politidirektør må betale narkoforbryter 25 000

Politidirektør Ingelin Killengreen uttalelser om at narkodømte Princ Dobroshi er «leder i en stor, tung kriminell organisasjon» er erklært døde og maktesløse. Polititoppen må betale 25 000 i saksomkostninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politidirektør Ingelin Killengreen ble i fjor saksøkt for ærekrenkelse av narkodømte Princ Dobroshi etter at hun i «Redaksjon 21» blant annet sa at Princ skal være «et typisk eksempel på en leder i en stor, tung, organisert kriminell organisasjon». Hun sa også at «vi vet at (hans rolle) har vært helt sentral i den organisasjonen han representerer, og det er en stor organisasjon med betydelig makt, innflytelse og penger».

I dag erklærte Oslo tingrett disse uttalelsene for døde og maktesløse. Utsagnet «vi så her et eksempel på en av dem som vi mener er de sentrale lederne» ble ikke mortifisert.

Tingretten mener det ikke er ført sannhetsbevis for disse påstandene. Høyesterettsdommen mot Dobroshi fra 1995 gir ikke dekning for disse uttalelsene, mener tingretten.

- Samfunnspreventive hensyn

Retten mener også at mediene nå må nyansere sin omtale av Dobroshi.

«Også i forhold til Dobroshi er mortifikasjon nødvendig. Omtalen av ham jf. for eksempel Knut Olsens introduksjon, og der beskyldningene i Redaksjon 21 føyde seg inn i rekken, kan direkte eller indirekte hindre ham i å få den saklige behandling som også narkotika-forbrytere har krav på etter de grunnleggende menneskerettighetene. Dette kan være ved soning, ved eventuelt spørsmål om løslatelse og etter soning. Også medias fremtidige omtale av ham vil måtte nyanseres etter en dom på mortifikasjon.» skriver tingretten.

I sin dom skriver også tingretten at det må reageres mot Klillengrens uttalelser av samfunnspreventive hensyn.

«Det vil i noen sammenhenger kunne være fristende for enkeltpersoner i politiledelse eller annen ledelse å gå lenger enn man objektivt sett har dekning for. Motivene for dette kan være flere; for å få støtte for et tvilsomt inngrep, for å oppnå en administrativ beslutning, for å nå frem med domfellelse, for å få økt tillit i opinionen, for å få større bevilgninger mv. Det er viktig at rettsapparatet klart markerer grensen for hva som ikke aksepteres.» skriver retten.

Killengreen må betale 25 000 i saksomkosninger til Dobroshi og hans forsvarer John Chr. Elden. Hun slipper å betale saksomkostninger til det offentlige siden det «ville formodentlig bare ha blitt et posteringsforhold innad for staten».

Hun slipper å betale noen form for erstatning til Dobroshi. Rretten mener det ikke vil ha noen form for preventiv effekt, og at det er liten sjansje for at Killengren gjentar feiltrinnet.

Retten kan heller ikke se at Dobroshis situasjon er slik at han bør ha et pengevederlag.

Kosovoalbaneren Dobroshi er dømt til 14 års fengsel for grov narkokriminalitet.

- Jeg er overrasket over resultatet. Jeg hadde regnet det som mest sannsynlig at Killengreen ville blitt frifunnet. Jen antar at vi anker dommen, sier regjeringsadvokat Christian F. Galtung, som førte saken for politidirektøren.

Politidirektøren selv er ikke tilgjengelig for kommentar da hun ifølge Politidirektoratet oppholder seg «på et sted i Finland med dårlig mobildekning». Les hele dommen