FIKK SVAR: Justisminister Grete Faremo har nå mottatt svar fra politidirektoratet om 22. juli. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
FIKK SVAR: Justisminister Grete Faremo har nå mottatt svar fra politidirektoratet om 22. juli. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Politidirektoratet: - Ingen tvil rundt «skyting pågår»

Etter kritikk mot politiet 22. juli.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politidirektoratet (POD) sier det ikke hersker tvil om politiets framgangsmåte ved øyeblikkelige aksjoner, de situasjoner som kalles «skyting pågår».

Dette framkommer i et svar fra justisminister Grete Faremo (Ap) til Stortingets særskilte 22. juli-komité. Faremo viser til opplysninger som departementet fikk fra Politidirektoratet 19. desember.

Statsråden har tidligere bekreftet at pålegget om rask inngripen for å redde liv, selv med uavklart trusselbilde, var gjeldende under politiets håndtering av skytingen på Utøya.

Flere av spørsmålene som komiteen oversendte Faremo og andre statsråder i midten av desember, dreier seg om prosedyrene rundt «skyting pågår». Komiteen spør blant annet om lokalt bevæpnet politi skal vente på beredskapstroppen før det rykker inn i en uoversiktlig situasjon.

Ikke vente Faremo viser her til brevet fra Politidirektoratet, der det heter at dersom det er strengt nødvendig for å løse oppdraget, skal man reagere raskt med de mannskaper man har tilgjengelig, uten å vente på bedre trente mannskaper.

Det heter videre at tjenestepersoner fra Nordre Buskerud politikammer var forberedt på å håndtere situasjonen den 22. juli med egne mannskaper, uten å vente på bistand.

- Mannskapene som var i innsats, ventet ikke på flere mannskaper, men på båt som kunne ta dem over til Utøya. Beredskapstroppen kom imidlertid fram til oppmøtestedet omtrent samtidig med mannskaper fra Nordre Buskerud, skriver Politidirektoratet.

POD viser ellers til evalueringsutvalgets pressekonferanse 16. desember, der det ble opplyst at utvalget ikke kan se at noen fra politiets side har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningsmannen.

Opplæring Faremo viser til at plikten til inngripen er nedfelt i politiloven og politiinstruksen. Konseptet ble innført på Politihøyskolen i 2008 etter flere skoleskytinger i andre land og inngår i grunnutdanningen for politiet.

- Et felles beredskapssystem og utdanningskonsept i politiet, sammen med bruk av instruktører utdannet ved Politihøyskolen, gir et godt grunnlag for enhetlig forståelse og praksis, heter det i et av svarene til 22. juli-komiteen.

POD opplyser at rundt 5.000 politimannskaper gjennomførte trening i øyeblikkelig aksjon i 2009, etter prinsippene i veilederen om «skyting pågår». Slike treningsopplegg blir holdt årlig.

Men økt oppmerksomhet på øyeblikkelige aksjoner de senere årene har utløst ønske om mer operativ trening.

- POD startet i 2011 arbeidet med en risikoanalyse av politiets innsatsevne. Dette skal sluttføres innen utgangen av 2012, og konklusjonene fra 22. juli-kommisjonen og politiets interne evaluering kan få betydning for dette analysearbeidet, heter det i brevet fra POD, som Faremo viser til i sine svar til komiteen. (©NTB)