- HØYERE DRIFTSKOSTNADER:  Politidirektoratet har høyere driftskostnader enn tidligere, særlig på grunn av økt bemanning, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.Foto: Jacques Hvistendahl
- HØYERE DRIFTSKOSTNADER: Politidirektoratet har høyere driftskostnader enn tidligere, særlig på grunn av økt bemanning, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Politidirektoratet: - Krevende situasjon

Assisterende politidirektør Vidar Refvik vedgår at politidistriktene har en krevende økonomisk situasjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet er kjent med at Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i flere møter med politidirektør Odd Reidar Humlegård har tatt opp spørsmålet om inndragning av penger fra politidistriktene til Politidirektoratet.

Dette kan ikke Politidirektoratet - i følge pressetjenesten i direktoratet - svare på fordi Humlegård er på ferie.

- Politidistrikt og særorgan har en krevende økonomisk situasjon i 2015, og vi erkjenner at de har fått redusert sin økonomiske handlefrihet, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet til Dagbladet.

- Hvorfor?

- En viktig årsak til dette er at det brukes mer penger på nødvendige sentrale løsninger, for eksempel innen IKT. Dette er løsninger som utvikles til beste for politietaten, og kostnadene til disse utviklingstiltakene må politidistriktene være med på å dekke. En annen årsak er at det alt vesentlige av økningen i politiets budsjett over tid har vært øremerket til nye stillinger eller til å løse spesielle oppgaver, sier Refvik.  

- Er det en korrekt beskrivelse at politidirektøren bruker eller holder tilbake penger som er tiltenkt politidistriktene? 

- Politidirektoratet har også høyere driftskostnader enn tidligere, særlig på grunn av økt bemanning. Dette har vært helt nødvendig for at Politidirektoratet skal kunne klare å løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

- Politidirektoratets manglende kapasitet til å løse pålagte oppgaver har vært påpekt i flere rapporter, og det har vært en klar bestilling fra våre oppdragsgivere at vi må vise synlige resultater, sier Refvik.  

Han understreker at den generelle budsjettsituasjonen i politiet er kommunisert til Justis- og beredskapsdepartementet.  

- Dagbladet er kjent med at flere politimestere har tatt den økonomiske situasjonen i politidistriktene direkte opp med justisministeren. Har politidirektøren fått slike signaler/henvendelser fra politimesterne?

- Vi har også hatt møter med flere politidistrikt for å drøfte hvordan de skal kunne løse sine oppgaver innen eksisterende budsjettrammer. Selv om budsjettsituasjonen er stram for flere politidistrikt, er det viktig å understreke at politiet har fått en betydelig økning av bemanningen de siste åra. Vi har blant annet fått finansiert over 1000 nye politistillinger de siste tre åra, sier Refvik.