- Politidirektoratet lyver

Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet ikke snakker sant om prosessen med å ansette nye politimestere.

- LYVER: - Politidirektoratet og Karin Aslaksen lyver i denne saken. Politiets Fellesforbund har vært helt klare på at vi ikke ønsket at master skulle være et krav til de nye politimestrene, sier PF-leder Sigve Bolstad. Foto: Gunnar Hultgreen/Dagbladet
- LYVER: - Politidirektoratet og Karin Aslaksen lyver i denne saken. Politiets Fellesforbund har vært helt klare på at vi ikke ønsket at master skulle være et krav til de nye politimestrene, sier PF-leder Sigve Bolstad. Foto: Gunnar Hultgreen/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er rasende etter at Politidirektoratet bestemte at de som ikke har en master i juss eller tilsvarende var utelukket fra å få en av de ettertraktede jobbene som politimester.

Fredag 6. november sa avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratets avdeling for HR og HMs til Dagbladet:

«Kravene til de nye lederrollene som er beskrevet i utlysningsteksten, er utviklet i nært samarbeid med tillitsvalgte og ledere i etaten, samt Justisdepartementet og Riksadvokaten».

- Lyver Aslaksen bekreftet også at utlysningsteksten var drøftet med foreningene - det vil si Politiets Fellesforbund (PF), Politijuristene, Parat og NTL-politi. Og at ingen av de ansattes organisasjoner hadde protesterte mot kravet om master. Et krav som ekskluderer de som er politiutdannet, og ikke har tatt juridikum eller tilsvarende seinere.

- Politidirektoratet og Karin Aslaksen lyver i denne saken. Politiets Fellesforbund har vært helt klare på at vi ikke ønsket at master skulle være et krav til de nye politimestrene. Vi har i mye større grad vært opptatt av høyere lederutdanning, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

- Det er ikke slik at du og PF ble lurt, da dere var opptatt av at juridikum ikke skulle være eneste kriterium for å bli politimester?

- Hun har rett i at saken ble diskutert med organisasjonene. Men det er feil at vi var enige. Fra første stund har Politiets Fellesforbund vært svært tydelig på at vi mener høyere lederutdanning er viktigere enn mastergrad.

- Kompetanse - Det står i referater fra flere av møtene der dette ble diskutert. Vi spilte inn løsningsforslag der vi foreslo at man kunne skrive «mastergrad eller tilsvarende» for å kunne åpne opp for flere typer kompetanse og bakgrunner. Det ble ikke tatt hensyn til, sier forbundsleder Bolstad.

Han legger til at kravet om master i «fortrinnsvis juss eller rettsvitenskap», som har vært mye diskutert i etterkant, ikke var oppe i diskusjonene i det hele tatt.

- Dette var et tillegg som vi så første gang da utlysningsteksten kom i media. Politiets Fellesforbund følte seg lurt da det skjedde. Det ble i etterkant et møte med Politidirektoratet om saken, men da vardet for seint for endringer, påpeker forbundslederen. 

- Dette tillegget gjør det enkelt å forsvare at alle de nye politimestrene er jurister. For oss er ikke juss en lederutdanning. Vi mener politikompetanse må vektlegges mer i toppen i norsk politi. Generell lederutdanning og - erfaring og ikke minst omstillingskompetanse, er mye viktigere enn master i juss når man skal lede de nye politidistriktene, sier forbundslederen.

- Vi har gjort oss tanker på hvorfor Politidirektoratet har gjort dette, sier Bolstad og legger til: - I denne saken har Politidirektoratet utvist manglende lederskap.

I en E-post til Dagbladet svarer Aslaksen slik på Bolstad beskyldninger om at hun lyver:

- Det er beklagelig at det har oppstått uklarheter om hva som er sagt i forbindelse med prosessen rundt utlysningsteksten, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

- Jeg har sagt at kravene til de nye lederrollene som er beskrevet i utlysningsteksten er drøftet med tillitsvalgte og ledere i etaten, samt Justisdepartementet og Riksadvokaten. PF har hele tiden gitt uttrykk for at de er uenig i at det kreves master for å bli tilsatt som politimester. Det har ikke vært min hensikt å gi uttrykk for noe annet. 

- Jeg vil også presisere at det står i utlysningsteksten at master kreves for å bli tilsatt som politimester, men dette faget trenger ikke å være jus. Det kan være verdt å minne om at straffeprosessloven som hovedregel stiller krav om at politimestere skal ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det er en unntaksbestemmelse i samme lov som gir oss anledning til å ansette politimestere som ikke er jurister.  

- Kravet om mastergrad er et minimumskrav, og POD mener det er rimelig å kreve master for personer som skal sitte i tunge lederposisjoner. 

Foto: Politiet
Foto: Politiet Vis mer