Politidirektoratet til Monika-varsleren: «En varslingssak blir en ekstra belastning, kanskje for flere»

Etter at politioverbetjent Robin Schaefer avslørte at Monika Sviglinskaja (8) ble drept, har han hatt problemer på jobben hos politiet i Bergen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Først avdekket Robin Schaefer at det politiet i Hordaland hevdet var et selvmord, i virkeligheten var et grusomt barnedrap. Så fikk han problemer på jobben. Og da han ville bli en varsler, oppfatter Schaefer det som at han blir forsøkt presset av toppledelsen i norsk politi til ikke å bli en varsler.

I dag kommer boka, hvor politioverbetjent Robin Schaefer forteller hva som skjedde da han avslørte at lille Monika Sviglinskaja (8) ble drept, og hvordan han ble behandlet av sine egne i politiet, etter at han avdekket en av de største politiskandalene i Norge.

«Vil meg ikke bra» I et møte med representanter fra Politidirektoratet i november i fjor, og som Schaefer tok opp på lydbånd, sier han rett ut:

«Jeg har fått indikasjoner på at det er ikke bare er alle som vil meg bra i denne saken her».

Og:

«Og jeg har fått signaler om at jeg bør tenke på min egen framtid. For å formulere meg rundt».

Etter at politiet i Bergen henla drapet på den lille litauiske jenta, Monika Sviglinskaja (8), som selvmord, og politioverbetjent Robin Schaefer tok saken i egne hender, har det ikke vært bare enkelt å være Schaefer. Istedenfor å bli hyllet som en helt — mannen som avslørte at den lille jenta var drept, fikk politioverbetjenten problemer.

Møte med sjefer I begynnelsen av november 2014 ble Robin Schaefer innkalt til møte. På andre siden av bordet møtte han seksjonssjef Egil Svartbekk fra Politidirektoratet, seniorrådgiver Charlotte Rosendal fra Politidirektoratet og organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes.

Dette møtet ble avholdt flere måneder etter at Schaefer hadde varslet om politiledelsen om det som var et drap, og etter at politiskandalen hadde eksploderte i mediene.

Mens Raknes var innleid av politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt, var Svartbekk og Rosendal sendt fra Politidirektoratet i Oslo.

Dagbladet har fått tilgang til et lydbåndopptak fra møtet. Formålet med møtet var ikke Monika-saken, men varslingssaker som gjaldt forholdene ved Hordaland politidistrikt. Og spesielt om Robin Schaefer skulle være varsler.

Seksjonssjef Egil Svartbekk er innlendingen av møtet helt klar på hva som er dagsorden for møtet:

« ... bakgrunnen for at vi sitter her er varslingssaken som også er omtalt i media som varslingssak. Politimesteren har sagt at denne saken skal håndteres på en ryddig måte. Både opp mot varsler og hele organisasjonen. Målet hans er å få kartlagt hva som har skjedd. Vi har et dokument om varsling, men vi ønsker en videre kartlegging for å finne ut hva som har skjedd».

Og:

«Så har vi Monika-saken, hvor både Riksadvokaten og Spesialenheten har et fokus og jobb å gjøre».

Da Robin Schaefer kom til møtet med seksjonssjef Svartbekk, seniorrådgiver Rosendal og organisasjonspsykolog Raknes, hadde ikke Robin Schaefer formelt varslet om hva han hadde vært utsatt for, etter at han avslørte at den åtte år gamle jenta ble drept.

— Personangrep På lydbåndet kommer det klart fram hvordan Schaefer opplevde møtet med politijuristen som henla drapssaken som selvmord:

— Første dag etter at jeg hadde vært sykmeldt i flere uker traff jeg politijuristen som hadde henlagt saken. Hun gikk veldig til angrep på meg som person. Og sa rett ut til meg at hun visste at jeg hadde snakket med media og bistandsadvokaten.

— Hun sa hun visste det fordi hun hadde snakket med dem.

— Hun var sint og sa:

«Dessuten er det ingen grunn til å se på denne saken på nytt. Og det vet du».

Robin Schaefer sier at han opplevde det som ugreit og helt feil.

— Rett og slett et personangrep.

Telefon fra politimesteren På lydbåndet blir det også kjent at politimester Geir Gudmundsen i Hordaland først i slutten av oktober i fjor ønsket et møte med Schaefer.

I samtalen med Svartbekk, Rosendal og Raknes forklarer Schaefer fra telefonsamtalen han fikk fra politimesteren.

«Det blir blant annet sagt at det er sånn han (politimesteren, red.anm.) oppfatter at min sak ikke behandles som en varslingssak. Jeg sier at det er mer nyansert enn det. Og når jeg i tillegg vet at samme politimester sitter i et AMU-møte fredagen før han ringer til meg den mandagen, og får helt klart beskjed om at jeg er i en fase, hvor jeg overhodet ikke har besluttet varslingssak eller ikke varslingssak. Noe som ikke er avklart, snarere tvert imot».

- Varslingssak blir en ekstra belastning På lydbåndet kommer det fram at det er uenighet om Robin Schaefer formelt bør være en varsler.

Seksjonssjef Egil Svartbekk, Politidirektoratet:

«Du er usikker på egen framtid, og sier at du har fått indikasjoner om at noen som ikke vil deg vel, og at det kanskje vil få følger for deg på en eller annen måte. Slik situasjonen er i dag, er det grunn til å tro at det kan bli annerledes om du skriver et ordinært varsel i forhold til varslingsreglene?»

VARSLER:  Politioverbetjent Robin Schaefer avslørte at åtte år gamle Monika ble drept. Etter det har det vært vanskelig for ham å jobbe i politiet i Bergen. Foto: Vigmostad & Bjørkes
VARSLER: Politioverbetjent Robin Schaefer avslørte at åtte år gamle Monika ble drept. Etter det har det vært vanskelig for ham å jobbe i politiet i Bergen. Foto: Vigmostad & Bjørkes Vis mer

Politioverbetjent Robin Schaefer:
 
«Ja, selvfølgelig vil det jo det».

Organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes:

«I forhold til reaksjoner, sanksjoner og vern?».

Politioverbetjent Robin Schaefer:

«Ja, selvfølgelig. Det er jo hele poenget, at jeg må forsikre meg for at jeg ikke skal bli møtt med denne saken igjen om ett, tre eller fem år. At det skal bli vanskelig å angripe meg i forhold til det jeg skal gjøre videre i politiet, at jeg får det vernet som en varslingssak vil gi meg. Det sier seg vel nesten selv».

Politioverbetjent Robin Schaefer:

«Det er hele tanken min med dette, å gi meg selv det vernet som jeg etter hvert ser at det kanskje kan være nødvendig i denne saken. Det er utrolig leit at vi har kommet dit, det var aldri tanken. Tvert imot, men det har gått et helt år hvor mulighetene har vært til stede for å få behandlet dette annerledes. Men nå er vi der vi er i dag».

Seksjonssjef Egil Svartbekk:

«Jeg har ikke tenkt vinklingen du har, at dette må være en varslingssak».   

Seksjonssjef Egil Svartbekk:

«En varslingssak blir en ekstra belastning kanskje, for flere».  

Seksjonssjef Egil Svartbekk:

«Hva skal til for at du på en måte kan få dette vernet, uten at du formelt må reise en varslingssak?» 

Organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes:

« ... hvorvidt dette er varslingssak eller ikke, er ikke formelt sett så ekstremt viktig». 

— Lyver på TV Helt på slutten av møtet gjør Robin Schaefer det klart at han ikke lar seg presse, og at han på vanlig formell måte vil varsle om de problemene han har fått på jobben i Hordaland politidistrikt etter at han avslørte at Monika Sviglinskaja ikke tok sitt eget liv, men ble drept.

Men det er ikke bare politimesteren og politijuristen som henla etterforskningen som blir tatt opp i møtet mellom representantene fra Politidirektoratet og Schaefer.

— En av mine øverste ledere sto fram på åpent TV og lyger om denne saken: Det er å sparke meg når jeg ligger nede. Det ble sagt ting som ikke var riktig, men dette er en så stor sak at vi får komme tilbake til det. Jeg opplevde det som et ufattelig angrep, ikke bare på det jeg har gjort, men også på meg som person, men det kan vi komme tilbake til, sier Robin Schaefer.