Politidirektøren vil ha seks store politidistrikter

I dag er det 27 distrikter. Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger fram sitt forslag etter analysen som krevde storreform.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jobber du i politiet eller andre berørte etater og har tips knyttet til reformen? Send epost til 2400@db.no eller ring 24 00 00 00.

(Dagbladet): Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger nå fram sitt høringssvar på Politianalysen. Det blir i praksis den endelige anbefalingen av hvordan framtidas politi skal organiseres.

- Dette er en viktig dag for politiet, sier Humlegård.

Han kaller endringene han går inn for en kvalitetsreform.

Anbefaler seks distrikter Rapporten Politidirektoratet tar utgangspunkt i, har foreslått å kutte antall politidistrikter fra 27 til 6, og antall lensmannskontorer og tjenestesteder fra 354 til 210.

Politidirektøren bekreftet klokka 10 i dag at han i stor grad støtter konklusjonene i Politianalysen - også om antallet politidistrikter. Dermed går det mot rundt seks store politidistrikter.

I Humlegårds modell vil blant annet Asker og Bærum bli en del av «Stor-Oslo» politidistrikt, mens hele landet nord for Nord-Trøndelag blir ett eneste gigantdistrikt.

Humlegård skisserer opp at under politimestrene skal det finnes regionale distriktsnestledere. Den nye modellen forutsetter 210 tjenestesteder - mot dagens 354.
- Det blir en betydelig reduksjon i antallet tjenestesteder. Fullmakten til å gjennomføre endringer bør delegeres. Vi jobber videre med å se på hvordan distriktsgrensene kan trekkes, sier Humlegård.

Gamle grenser Dagbladet spør:

- Hvordan skal den daglige driften av de mye større politidistriktene foregå? F.eks. Nord skal jo dekke hele Nord-Norge.

Humlegård svarer at det nye mellomnivået - driftsenhetslederne (som det skal finnes fire-fem av i hvert distrikt) - vil få en stor del av driftsansvaret.

- Grensene for driftsenhetene vil i mange tilfeller følge dagens distriktsgrenser eller fylkesgrenser, sier politidirektøren.

- Under driftsenehentslederen skal f.eks. stasjonssjefene spille en viktig rolle, sier han.

- Stor enighet Han mener dagens anbefaling er «ganske samstemt» mellom politimestrene.

- Det som kan framstå som et meget radikalt og omfattende prosjekt, er det i virkeligheten stor enighet om regionalt og lokalt, sier politidirektøren.
Han trekker fram at politiet har svært mange ulike oppgaver, og mener det fins potensial for effektivisering. Blant annet mener han dagens store samlinger med om lag 40 politiledere totalt sett er lite egnet til ledelse, og likner mer på «et seminar».

- Med seks politimestre kan vi også få ei nasjonal ledergruppe, sier Humlegård.

- Ennå sivilt preg Humlegård påpeker at reformarbeidet var godt i gang også før 22. juli 2011, men legger ikke skjul på at debatten i kjølvannet av terrorangrepene står sentralt.

- Norsk politi er blitt flombelyst på det som fungerte, og det som ikke fungerte, sier politidirektøren.
Han plasserer den norske reformen blant liknende grep som allerede er gjort i flere andre europeiske land, blant andre Danmark og Nederland.

- Formålet med politianalysen er ikke at politiet skal fjerne seg fra folk. Norsk politi skal fremdeles ha et sivilt preg, og jobbe der folk bor, sier Humlegård.

NYTT POLITI-NORGE: Slik vil de nye politidistriktene se ut om polidirektøren får det som han vil.
NYTT POLITI-NORGE: Slik vil de nye politidistriktene se ut om polidirektøren får det som han vil. Vis mer

Han sier at målsetningen med reformen er at politiet skal være mer tilgjengelig ved behov, og at samarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt skal bli mer effektivt.

- Det er ikke lenger slik at man kan ringe til det lokale lensmannskontoret og forvente at lensmannen eller betjentene rykker ut, sier politidirektøren.
- Ineffektivt Det var i november i fjor regjeringen nedsatte ei arbeidsgruppe for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalget, ledet av Arne Røksund, fant behov for en stor reform i politietatene og mener politiet må fokusere på sine kjerneoppgaver.

Blant annet slår Politianalysen fast at flere politidistrikter ikke har operasjonssentraler som er skikket til å håndtere store hendelser, og at mange politidistrikt er avhengig av Kripos-hjelp selv på relativt rutinemessige saker.

Utvalget vil kappe omkring 140 tjenestesteder for å få et mer effektivt politi. 40 prosent av dagens tjenestesteder har færre enn fem ansatte.

NY MODELL: Slik ser Humlegård for seg den nye «regionmodellen».
NY MODELL: Slik ser Humlegård for seg den nye «regionmodellen». Vis mer