- Politiet bør kvotere minoriteter

Juristen Abid Q. Raja mener politiet må kvotere inn flere studenter med minoritetsbakgrunn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Innen 10 år burde det være mulig å uteksaminere tre kull med minoritetselever fra Politihøgskolen, sier norsk-pakistanske Raja til Dagbladet.no.

Raja er utdannet jurist, og medlem av Kriminalitetsforebyggende råd. I mellomfagsoppgaven i kriminologi - «Politi og minoriteter» fra 2001 - intervjuet han seks av 12 polititjenestefolk med minoritetbakgrunn som da jobbet i Oslo politidistrikt. I øyeblikket er han stipendiat ved universitetet i Oxford, der han studerer vitnepsykologi.

Skal gjenspeile

I Norge har 332 800 eller 7,3 prosent av befolkningen minoritetsbakgrunn. Bare 47 eller 0,4 prosent av totalt 11 000 norske politimenn har liknende bakgrunn.

- Hvis politiet skal representere befolkningsmassen bør antall ansatte i politiet være prosentvis like stor, mener Raja.

Politietaten er enige i at antallet flerkulturelle i egen rekker må opp.

- Vi jobber aktivt for å få flere enn det vi har i dag, sier opplæringsansvarlig ved Polithøyskolen Hans Petter Horne.

- Men vi har ingen konkrete tallmål. De siste par årene har det i gjennomsnitt vært rundt ti søkere som har kommet inn hvert år, så flere enn dette vil være rekord.

Ber om unntak fra loven

I Storbritannia vurderes nå kvotering fordi rekrutteringen av minoriteter tar for lang tid. The Metropolitian Police ber om at det gjøres unntak fra lovverket for å kunne kvotere minoriteter. Målet er at 25 prosent skal ha minoritetsbakgrunn innen 2009, men antallet ligger kun på 6,5 prosent etter flere års satsning.

I rapporten «Forebygging av rasisme og diskriminering i politi og lensmannsetaten» (2001) påpeker arbeidsgruppa at politiet har et klart behov for å skaffe seg den spesielle kompetansen som personer fra etniske minoritetsgrupper har. Men de mener at etnisk kvotering beror på manglende forståelse for politiets rolle i samfunnet og for behov for kompetanse.

Ved Politihøyskolen er det opprettet en ressursgruppe med 17 politimenn og -kvinner som har minoritetsbakgrunn.

- Gruppen har gitt sterkt uttrykk for at de er imot kvotering. De tror minoriteter som kommer inn på en kvote ville oppfattes som et B-lag, sier Horne.

Trenger flerkulturell kompetanse

- Minoriteter er en stor ressurs. Med flere språk, annen kontaktflate og flerkulturell forståelse snakker vi om en kompetanse som det ville ta en antropolog mange år å bygge opp. Å ha minoritetsbakgrunn er en tilleggskompetanse som det private næringsliv vet å benytte seg av, sier Raja.

Han etterlyser en større bevissthet om, og øremerkede bevilgninger til intern opplæring.

Politihøgskolen har i de siste to årene jobbet aktivt med rekruttering av polititjenestemenn med minoritetsbakgrunn. Antallet steg fra 40 søkere i 2002 til 73 i 2003. I år er 47 av 80 minoritetssøkere kalt inn til opptaksprøve.

Mange slutter

- Det er positivt at politiet jobber aktivt med rekruttering, men det er ikke nok, konkluderer Raja.

- Som i andre land det er naturlig å sammenlikne oss med, er det desverre rasisme og uvitenhet i politikorpset. Dette er det også nødvendig å gjøre noe med. Både under utdanningen og senere i arbeidslivet.

Polititjenestmennene han intervjuet i mellomfagsoppgaven opplevde at det var stor mangel på kunnskap i politiet når det gjaldt forskjellige kulturer og miljøer. De ble spurt gjentatte ganger om alt fra Taliban til tvangskteskap. Flere vurderte å slutte fordi de opplevd det at de hadde annen bakgrunn som en belastning i det daglige arbeidet.

I England er det gjort liknende erfaringer. Politimenn og kvinner med minoritetsbakgrunn slutter 4 ganger så ofte i løpet av deres to første år i etaten, som de med etnisk britisk bakgrunn.

Raja foreslår at politiet lager en Vær Varsom plakat.

- Holdninger er smittsomme, og et slikt initiativ vil være et signal om at politiet nå forholder seg aktivt til denne problematikken. De bør være tydelige på at det ikke er aksptabelt med rasistiske utsagn eller holdninger - både i møtet med publikum og i det daglige arbeidet, sier Raja.

VIL KVOTERE INN MINORITETER: Jurist og stipendiat Abid Q. Raja.