- Politiet er usynlig

Aldri har det vært flere politifolk i Norge, og aldri har det vært færre som patruljerer i gatene. - Politihuset i Oslo er fullt av uniformerte polititjenestemenn. Problemet er at norsk politi likevel er tilnærmet usynlig, hevder ex-politimester Willy Haugli.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hovedstadens tidligere markante politimester mener det er uhørt at en storby som Oslo, med så mange voldsepisoder, knapt har politipatruljer i gatene lenger. Og det på tross av at Oslo alene har nesten 2000 politifolk. Haugli mener det er et faktum at polititjenestemenn heller sitter inne på et kontor, enn å patruljere i gatene. Å gå opp og ned på Karl Johan i hektiske kveldstimer er ikke særlig populært. Justisministre og justispolitikere har gang på gang sagt at politiet skal bli mer synlig for å forebygge vold, uten at så har skjedd.

- Noe må gjøres før politiet mister enhver form for tillit i befolkningen, sier Haugli. Som medgir at han også selv hadde problemer med å få politifolk ut i bybildet.

Han reagerer med vantro på opplysningene Dagbladet har fått bekreftet, om at det natt til Kristi Himmelfartsdag bare var fem patruljerende polititjenestemenn i Sentrum politidistrikt. Den samme natten var det bråk på Stortorvet, en ung mann ble slått ned og døde etterpå.

- I Oslo sentrum bør det til enhver tid være minimum 30 tjenestemenn som patruljerer og passer på borgernes sikkerhet, sier Willy Haugli.

Publikum viktigst

- Fem tjenestemenn i Oslo sentrum er en overstressing av å holde budsjettene. Myndighetene får bevilge midlene det koster. Budsjetter har alt for lenge gått foran borgernes sikkerhet, sier Haugli.

- Det var vel ikke bedre under din tid som politimester i Oslo?

- Nei, det er korrekt. Men husk at virkeligheten var da at når vi sa i fra, ble vi møtte med at Haugli overdrev og at vi måtte følge budsjettene.

Hver sin politimann

Willy Haugli forstår ikke at samfunnet godtar en slett polititjeneste.

- Etter min oppfatning burde hver borger i Norge ha sin faste polititjenestemann som kontakt. På lik linje med fastlegeordningen - hver innbygger sin egen politikontakt.

Oslos tidligere politimester er oppgitt over dagens virkelighet.

- Realiteten er at det er flere ansatte i forskjellige vaktselskaper ute i Oslos gater om nettene enn det er politifolk. Det er en skam.

- Viktigst av alt er å få politiet ut i gatene. Synliggjøre politiet. Bruke polititjenestemenn til politioppgaver. Med det mener jeg aktiv polititjeneste, synliggjøring av politiet og beskytting av publikum.

Sitter inne

- Årsakene til problemet er sikkert flere. Status er helt åpenbart en del av forklaringen. Det er nærmest umulig å få en tjenestemann som har fått gradene sine til å ta på seg uniformen og gå ut i gata og snakke med folk. Jeg kjenner bare en politiavdelingssjef som tar på seg uniformen og jevnlig går i Oslos gater. Det viser hvor galt det er. Selv om jeg bor i Tromsø er jeg fortsatt en del i Oslo. Det eneste jeg ser er unge politifolk i biler og en eller to politihester på Karl Johan. Det nye nå skal være sykkelpoliti, noe jeg vil karakterisere som en bløff.

- Bløff?

- Sykkelpoliti løser ingenting. Men det kan være et greit supplement. Når publikum oppfatter det slik at det aldri har vært mindre politi gatene enn det er i dag, har politiet et problem. Da mister politiet tillit og det er farlig, sier Haugli.

- Hva må gjøres for å få politiet ut av kontorene?

- De som jobber ute må stimuleres. Det er det førstebetjentene og avdelingssjefens ansvar. De må selv ut og patruljere for å stimulere de yngste. Antakelig er problemet i dag at de eldre i politiet føler seg avvendt fra å være ute i uniform og ha kontakt med publikum. Det er de yngste konstablene og de ferske aspirantene som sendes ut. Mens de med eraring sitter på kontorene.

- Må ut

Willy Haugli ønsker ikke å legge skylda på noen bestemt for dagens situasjon. Han fastslår at det er for lite politi i gatene.

- Et synlig politi forebygger kriminalitet og er i seg selv det beste våpnet vi har i kampen mot kriminaliteten.

- Politi-Norge er i dag at delt opp i 54 distrikter og 370 lensmannsdistrikter. Vi trenger et politi som er effektivt organisert, som militære. Med en sjef som bestemmer og bruker de samlede ressursene, sier Haugli.

Han mener at 8000 polititjenestemenn og 1800 lensmannsbetjenter styres og ledes av 54 politimestre som ikke tenker helhet og samordning, men er opptatt av sitt eget område.

Haugli er ikke imponert over hverken de mange justisministrene som har styrt justissektorene de siste tiårene eller de som har vært ansatt i byråkratiet.

- Vi trenger en rikspolitisjef som har handlingskraft og ikke havner i departemental ubesluttsomhet. Vi trenger ikke en politiledelse som er et i departementet hvor de mangler beslutningskraft.

- I min tid ved Oslo politikammer ble det fastslått at politiet brukte bare 10 prosent av sin tid til å patruljere i gatene. Tallet burde vært minst 30 prosent, sier Haugli.

ENGASJERT: - Noe må gjøres før politiet mister enhver form for tillit i befolkning?