Politiet har fått to voldtektsanmeldelser etter Midnattsrocken i Lakselv

Politiet i Finnmark har mottatt to anmeldelser for voldtekt etter Midnattsrocken i Lakselv som ble avsluttet i helgen.

- I begge sakene har siktede vært pågrepet og avhørt. Siktede har blitt løslatt etter avhør. Fornærmede er også avhørt i begge sakene, sier fungerende lensmann i Porsanger, Siri Ulverud, til iFinnmark.

Begge forholdene skal ha skjedd mellom fredag og søndag, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på kjønn og alder på grunn av etterforskningen og vitneavhør som fortsatt pågår.

I tillegg til de to voldtektsanmeldelsene etterforsker politiet også et par voldssaker samt en anmeldelse for seksuelt krenkende atferd.

- Vi har ikke avhørt fornærmede, og kan ikke si noe om hva det går på, sier Ulverud.