FEIT REGNING: - Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og Sykkel-VM i Bergen har ikke penger til å betale regningen 13,8 millioner kroner fra politiet. - De pengene har vi ikke. Forhåpentligvis får vi en dialog med myndightene, sier Tiedemann Hansen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FEIT REGNING: - Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og Sykkel-VM i Bergen har ikke penger til å betale regningen 13,8 millioner kroner fra politiet. - De pengene har vi ikke. Forhåpentligvis får vi en dialog med myndightene, sier Tiedemann Hansen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Politiet bruker 36,2 millioner på Sykkel-VM

Politiet krever 13,4 millioner fra Sykkel-VM. - Vi har ikke de pengene

Sykkel-VM koster politiet dyrt - 36,2 millioner. Arrangøren må betale 13,4 millioner for polititjenestene. - De pengene har vi ikke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sykkelpresident og sjef for Sykkel VM i Bergen risikerer en skikkelig blåmandag etter tidenes idrettsarrangement i Bergen - Sykkel-VM 2017.

Prestisjearrangement i statsminister Erna Solbergs hjemby koster millioner, bare i politiutgifter. Vest politidistrikt har fått hele 36,2 millioner kroner i ekstrabevilgning for å kunne garantere en sikker politimessig gjennomføring av arrangementet.

Av de 36,2 millionene politiet i Bergen bruker på arrangementet, forventer politiet at Sykkel-VM skal betale en egenandel på hele 13,4 millioner kroner. Det resterende beløpet dekker politiet.

Sykkelpresident og sjef for Sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen, er ikke med på at politiet sponser arrangementet.

- Har ikke penger

- Vi har fått bevilget vel tre millioner kroner av staten, til å dekke politiutgiftene. Nå har vi fått en regning på hele 13 379 320 kroner. Det har vi ikke penger til, vedgår sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

Han håper på å få en dialog med myndighetene, slik at Sykkel-VM slipper å betale.

- Å betale for politiet er et særnorsk fenomen. Under EM i Frankrike slapp arrangøren slike utgifter. Tour de France betaler bare en symbolsk sum til politiet, sier Tiedemann Hansen.

Sykkelpresidenten understreker at de har hatt et tett og godt samarbeid med Vest politidistrikt.

- Burde vært gratis

- Det er politiet selv og PST som foretar en sikkerhetsvurdering. Deretter bestemmes det hva de trenger av ressurser til et arrangement som Sykkel-VM. Etter vår oppfatning burde disse tjenestene være gratis, slik de er i andre land, sier Harald Tiedemann Hansen.

- Det er Politilovens §25, som regulerer dekning av utgifter til særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Han henviser andre spørsmål om Sykkel-VM og politiet til Vest politidistrikt.

Millionkrav

Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, bekrefter at politidistriktet har et budsjett på 36,2 millioner kroner for Sykkel-VM.

- Politidistriktet har fått en tildeling på 33 millioner. I tillegg fikk vi i 2014 over statsbudsjettet 3,2 millioner, sier Ørn.

- Hvor mye må arrangøren av verdensmesterskapet selv betale?

- Politidistriktet har sendt et samlet refusjonskrav på kr 13 379 320 til arrangøren. Dette fordeler seg på 5 784 900 kroner som inkluderer vår andel over statsbudsjettet justert for endret timesats og økt politioppmerksomhet. Og et ytterligere krav på 6 455 900 kroner, samt 1 138 520 kroner for å dekke økt politioppmerksomhet og planlegging. Refusjonskravet er hjemlet i politiloven § 25 om særskilt politioppsyn, sier Morten Ørn.

- Hva betaler Sykkel-VM for?

- Politiloven har klare regler for hva som kreves refundert fra arrangør. Kun omkostninger for politiet «som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet og som tidsmessig står i direkte forbindelse med avviklingen av arrangementet» kan kreves refundert, sier Ørn.

- Det er definert en fast timesats, og antall timer er kun beregnet til den aktive tjenesten pluss 30 minutter før og etter oppstart av tjenesten. Forskrift om sykkelritt på vei gir retningslinjer for hvilke oppgaver politiet har, og hvilke oppgaver arrangør har i tilknytning til sykkelritt, sier Morten Ørn.

- Hva er vanlig praksis for Vest politidistrikt vedrørende refusjon av politiutgifter ved arrangement?

- Vanlig praksis er å kreve refundert utgifter slik politiloven § 25 gir åpning for. Når det gjelder store arrangement, er det behov for sikkerhetstiltak utover det politiloven § 25 gir åpning for å kreve refundert. Dette er omkostninger politiet må dekke selv. Jo større og mer komplekst arrangementet er, jo større utgifter blir dette. Hotellovernatting og reise for mannskaper som er beordret til Bergen ligger for eksempel langt utover det arrangør kan pålegges å refundere.

Vest politidistrikt har beregnet politiutgiftene for Sykkel-VM i Bergen til 36,2 millioner kroner. Etter at arrangøren har betalt de 13.379.320 kronene i refusjon, har arrangementet kostet politiet 22,8 millioner kroner.

Dyre polititjenester

Sykkel-VM er ikke alene om å må betale for polititjenester. Barnas Holmenkolldag er også pålagt å betale for politiets tjenester.

- Vi har et godt samarbeid med Majorstua politistasjon. Men hvert år betaler vi 30 000 kroner for politiets tjenester. Da stiller politiet med tre motorsykler som vi betaler for, og de holder orden på det trafikale, sier prosjektleder Hilde Laug i Barnas Holmenkolldag.

Heller ikke Norway Cup–Norges største barnearrangement–slipper unna en stor regning fra politiet.

- Av sikkerhetsmessige grunner vil vi ikke opplyse hva vi betaler politiet. Norway Cup er godt fornøyd med tjenestene vi får av politiet. Men det er dyrt, det kan jeg bekrefte, sier Cato Løken, sikkerhetsansvarlig for Norway Cup.

- Prinsipielt ønsker vi selvfølgelig at vi ikke måtte betale, sier Løken.

Øyafestivalen i Oslo er også godt fornøyd med samarbeidet med politiet, men legger ikke skjul på at det koster.

- I 2016 betalte vi 199 800 kroner, i år ble regningen fra politiet på 237 600 kroner, sier Jonas Prangerød, talsmann for festivalen

- Vi ønsker å likebehandles med andre, sier Jonas Prangerød.