- Politiet må omorganiseres

Kripos-sjef Arne Huuse er ikke fornøyd med politiets arbeid mot den dramatiske utviklingen av organisert kriminalitet i Norge. - Kolleger i utlandet forstår ikke hva vi driver med. Nå må vi organisere oss slik at vi får en effektiv politienhet her i landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- I forbindelse med den taktiske og tekniske etterforskningsbistanden vi gir til politidistriktene, mangler et viktig element, nemlig det som går på spanings- og observasjonstjeneste. For meg er det vanskelig å forstå hvorfor ikke en slik tjeneste skal inngå i vårt bistandskonsept.

- Noen tror jeg svømmer som en sunnmøring for å få stadig større ressurser til Kripos, men det er en politifaglig vurdering som ligger til grunn for mine holdninger. Det er noe jeg brenner for å få realisert. Om nødvendig, hvis det er min person som hindrer en slik løsning, kan jeg forlate min stilling for å få dette til, sier Huuse.

Mer profesjonelle

- Vi ser at de kriminelle organisasjonene jobber mer sofistikert enn tidligere. De er rett og slett blitt mer profesjonelle, sier Arne Huuse.

- Når de smugler narkotika, sprit, sigaretter eller mennesker, har de biler foran og bak selve smuglerobjektet. Og de har utstyr for telekommunikasjon som vi har problemer med å følge. Derfor er det helt avgjørende å kunne konkurrere mot de kriminelle på likt nivå, selvsagt med nødvendige rettssikkerhetsgarantier, sier Huuse.

Uten struktur

Kripos-sjefen mener vi ikke har struktur på dette arbeidet i Norge.

- Det viktigste vi må gjøre er å organisere norsk politi på en mer effektiv måte, sier Arne Huuse.

- I dag har Oslo politidistrikt ansvar for å bistå andre politidistrikt med operativ spaningstjeneste i narkotikasaker. Det er klart at Oslo får problemer med å prioritere andre distrikter når de har mer enn nok å gjøre i sitt nærmiljø. Norge er det eneste landet i Europa som har organisert seg på denne måten, sier Kripossjefen

Arne Huuse var selv den som foranlediget at et slikt bistandsansvar ble lagt til Oslo politidistrikt.

- Det var riktig i ei tid da landets narkotikaproblem i det aller vesentlige var relatert til Oslo og østlandsområdet. I dag er situasjonen en helt annen.

Arne Huuse ser ingen grunn til å rokke ved prinsippet om at de lokale politidistriktene skal ha etterforskningsansvaret.

- Må ikke tape

- Vi må aldri tape for den organiserte kriminaliteten. På grunn av vår beliggenhet har vi den fordelen at vi kan se hva som skjer i Tyskland to år før det samme dukker opp her. Vi får anledning til å forberede oss på det som kommer, men da må vi ha et apparat som kan takle utfordringene.

- Jeg snakker ikke om en enorm økonomisk satsing, men penger til forebygging og ressurser som gjør det mulig å få tak i ulovlig profitt. Det det koster vil vi få tilbake med god rente i form av mindre kriminalitet.

Norsk politi får nå anledning til å delta i den operative virksomheten i Europol og vil plassere en norsk polititjenestemann i Haag.