MYE MANGLER: Denne faksimilen fra Norsk Kriminalkrønike 2003 viser politiets eget bilde av noen av saksdokumentene i baneheiasaken. Bildet er brukt som en illustrasjon av en artikkel forfattet av politiinspektør Arne Pedersen og politiavdelingssjef Magne Storaker. Advokat Sigurd Klomsæt har kun fått innsyn i 25 av mappene - foreløpig.
MYE MANGLER: Denne faksimilen fra Norsk Kriminalkrønike 2003 viser politiets eget bilde av noen av saksdokumentene i baneheiasaken. Bildet er brukt som en illustrasjon av en artikkel forfattet av politiinspektør Arne Pedersen og politiavdelingssjef Magne Storaker. Advokat Sigurd Klomsæt har kun fått innsyn i 25 av mappene - foreløpig.Vis mer

Politiet nekter å utlevere store mengder Baneheia-dokumenter

Dette bildet avslører at politiet sitter på langt flere dokumenter enn de 26 arkivmappene som er utlevert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||  KRISTIANSAND (Dagbladet): Trass i flere oppfordringer fra Gjenopptakelses-kommisjonen, har politiet ennå ikke gitt fra seg alle saksdokumentene.

Mange permer
Det dreier seg blant annet om dokumenter om telefontrafikk, kartplott for hver halvtime med avmerkning av vitners posisjon, bilder og video, samt flere tips og en rekke Kripos-dokumenter.

- Uvilje
Advokat Sigurd J. Klomsæt er oppgitt over den store motstanden både han og Gjenopptakelses-kommisjonen har møtt i arbeidet med å skaffe oversikt over saksdokumentene.

- Jeg har møtt en mur av taushet. Jeg tolker dette som et ytterligere tegn på at det er sterke samfunnskrefter som ikke ønsker at sannheten om Baneheia-drapene skal komme fram.

Jeg ser ingen annen forklaring på hvorfor det vises slik vegring og uvilje mot innsyn, sier Klomsæt.

Taust
Advokaten har gjentatte ganger stilt spørsmål til Agder politidistrikt og Rettsmedisinsk Institutt.

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder, erklærte i et brev 15. januar i år til advokat Klomsæt, at politiet ikke vil gi noen kommentarer så lenge Baneheia-saken er til behandling i Gjenopptakelses-kommisjonen.

FORELDRE Viggo Kristiansens foreldre, Svein og Turid Kristiansen har i alle år stilt opp for sønnen. De har betalt store deler av arbeidet som advokat Sigurd J. Klomsæt (midten) har nedlagt for å få Baneheisaken gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen
FORELDRE Viggo Kristiansens foreldre, Svein og Turid Kristiansen har i alle år stilt opp for sønnen. De har betalt store deler av arbeidet som advokat Sigurd J. Klomsæt (midten) har nedlagt for å få Baneheisaken gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen Vis mer

Nekter å svare
Heller ikke Rettsmedisinsk Institutt har gitt noen som helst opplysninger til kommisjonen. Dette til tross for at senioringeniør Bente Mevåg i en telefonsamtale 2. juli i fjor med tidligere kommisjonsleder Janne Kristiansen, lovte å sende en rapport til kommisjonen.

Fortsatt vegring
De tidligere henvendelsene til RMI vil ikke uten videre bli besvart, sier direktør Olav Gunnar Ballo til Dagbladet.
For to dager siden lovet Ballo at RMI selvsagt skal besvare enhver henvendelse. Uttalelsen kom etter at han ble gjort oppmerksom på at RMI i snart et år har latt være å besvare henvendelser fra både Gjenopptakelseskommisjonen og advokat Sigurd J. Klomsæt.

Ber om nye spørsmål Nå opplyser Ballo at det er forståelse mellom RMI og Gjenopptakelseskommisjonen at kommisjonen skal rette en ny henvendelse til RMI om hvilke spørsmål som fortsatt er aktuelle.
-Har det de siste dagene vært kontakt mellom RMI og påtalemyndigheten?
-Det vil jeg ikke kommentere, sier Ballo.

Taus obdusent
Heller ikke professor Torleiv Rognum, som obduserte jentene, ønsker å besvare en rekke detaljerte spørsmål.

Rognum ble blant annet spurt om forhold knyttet til at obduksjonsrapportene beskriver hele 107 forskjellige skader på jentene, i tillegg til skader i underliv og stikkskadene.

Snaut honorar

REKONSTRUKSJON: Dette politibildet viser hvordan Jan Helge Andersen (lys genser) hevder at jentene ble påtruffet. En politimann illustrerer Viggo Kristiansen. Stedet er langt fra stien som jentene alltid fulgte til badeplassen.
REKONSTRUKSJON: Dette politibildet viser hvordan Jan Helge Andersen (lys genser) hevder at jentene ble påtruffet. En politimann illustrerer Viggo Kristiansen. Stedet er langt fra stien som jentene alltid fulgte til badeplassen. Vis mer

Selv har advokat Klomsæt og hans medhjelpere nedlagt et omfattende arbeid for å gjennomgå og skaffe seg oversikt over saken. Gjenopptakelseskommisjonen har innvilget betaling for 100 timers arbeid, mens de pårørendes to oppnevnte bistandsavokater ikke har fått noen begrensninger for hvor mye arbeid de får honorert.

Foreldrene betaler
Klomsæts arbeid er i en viss utstrekning finansiert av Viggo Kristiansens foreldre.

- I denne fasen skal ikke arbeidet stanses av penger, sier Svein Kristiansen til Dagbladet.

Foreldrene har i alle år støttet sin sønn og har annenhver helg, året rundt, reist fra Kristiansand for å besøke ham på Ila.

VIL UT: Viggo Kristiansen (t.h.) har snart vært bak lås og slå i 10 år. Han har fra første stund benektet ethvert kjennskap til draps- og sedelighetssaken og setter sin lit til at advokat Sigurd J- Klomsæts arbeid kan få saken gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen
VIL UT: Viggo Kristiansen (t.h.) har snart vært bak lås og slå i 10 år. Han har fra første stund benektet ethvert kjennskap til draps- og sedelighetssaken og setter sin lit til at advokat Sigurd J- Klomsæts arbeid kan få saken gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen Vis mer