BRAST: Den midlertidige demningen som var bygget i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvatnet brast 22. august. 37 hus og 133 beboere ble evakuert.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
BRAST: Den midlertidige demningen som var bygget i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvatnet brast 22. august. 37 hus og 133 beboere ble evakuert. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

Politiet skal etterforske demningsbruddet i Munkebotn

- En hendelse av alvorlig karakter.

Vest politidistrikt har besluttet å etterforske årsaken til demningsbruddet i Munkebotn, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt i ettermiddag:

Det var onsdag 22. august 2018 om kvelden at en midlertidig fangdemning brast i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvatnet. Store mengder vann flommet utover området Munkebotn og Eidsvåg, som førte til at over 100 personer ble evakuert fra sine hjem.

- Oversvømmelsen førte til store materielle skader i området, hvor også veier og annen teknisk infrastruktur er berørt. Det har så langt ikke kommet inn meldinger om personskader. Uansett er det tale om en hendelse av alvorlig karakter, og politiet har besluttet å iverksette etterforskning, skriver Arne Lutro, Leder for stab for kommunikasjon.

Lutro opplyser at etterforskningen har som mål å få klarhet i det faktiske hendelsesforløpet.

- Det naturlige tema for etterforskningen blir om vurderingene som er gjort i relasjon til tiltaket og den risikoen det har representert, har vært tilstrekkelig aktsomme. Det er for tidlig å si noe om noe straffbart har skjedd, og hvem som eventuelt kan holdes ansvarlige for dette. Ansvarlig for etterforskningen er politiførstebetjent Bjørn Helge Skurtveit og politiadvokat Linn Skaar Sætre, skriver Lutro.

- Politiet vil som ledd i etterforskningen innhente all dokumentasjon som kan være relevant i saken. Videre vil en gjennomføre avhør av vitner som kan belyse saken ytterligere. Vi har også løpende dialog med NVE og med Arbeidstilsynet, som er berørte faginstanser. Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid som vil medgå til etterforskningen. Dette vil bero på hva som fremkommer. Politiet er kjent med at Bergen kommune har en frist på 3 måneder til å levere sin rapport om saken til NVE, og den vil vi naturligvis avvente.

Dagbladet oppdaterer saken.