NEGATIVE: Flere politidistrikter frykter at søndagsåpne butikker vil føre til mer tyveri, ordensforstyrrelser og hærverk, skriver Bergens Tidende.

Foto: Luca Kleve-Ruud / Dagsavisen / Samfoto
NEGATIVE: Flere politidistrikter frykter at søndagsåpne butikker vil føre til mer tyveri, ordensforstyrrelser og hærverk, skriver Bergens Tidende. Foto: Luca Kleve-Ruud / Dagsavisen / SamfotoVis mer

Politiet skeptisk til søndagsåpne butikker

Frykter mer uro.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere politidistrikter frykter at søndagsåpne butikker vil føre til mer tyveri, ordensforstyrrelser og hærverk, skriver Bergens Tidende.

«Fra de fleste politistasjonssjefer og lensmenn uttrykkes skepsis til søndagsåpne butikker med tanke på økt aktivitet i forhold til naskeri, ordensforstyrrelser, trafikale forhold, skadeverk med videre», heter det blant annet i Hordaland politidistrikts høringssvar til Kulturdepartementet.

Ifølge BT kom det inn nærmere 6.700 høringssvar om søndagsåpne butikker til departementet før fristen gikk ut 30. juni. Mange av dem var fra privatpersoner, men også i flere politidistrikter er det skepsis til forslaget.

«En forskyving av handelsmønsteret fra hverdager til søndag vil på kort og mellomlang sikt medføre høyere aktivitet i bysentra hvor politiet har lavest bemanning. Dette vil tvinge frem behov for å øke bemanningen innenfor ordens- og patruljetjeneste. Dette vil få konsekvenser for bemanningssituasjonen ellers i ukene», skriver politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt.

Politidirektoratet (POD) støtter Vik i at søndagsåpne butikker kan føre til merarbeid og regner med at det i neste års budsjett blir tatt høyde for ekstrautgifter til økt ressursbruk på søndager.

«Direktoratet bemerker imidlertid at politiet i henhold til sitt samfunnsansvar må forholde seg til og tilpasse tjenesten i samsvar med de behov som følger av samfunnsutviklingen», skriver POD.

En meningsmåling utført av TNS Gallup i forrige uke, viste at bare en firedel av dem som har gjort seg opp en mening om temaet er for søndagsåpent.

(NTB)

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram