SANDNES: Flere av gjengene skal ha sterk tilknytning til Sandnes. Foto: Stig Tronvold / NN / Samfoto / NTB Scanpix
SANDNES: Flere av gjengene skal ha sterk tilknytning til Sandnes. Foto: Stig Tronvold / NN / Samfoto / NTB ScanpixVis mer

Fersk rapport fra Stavanger-området:

Politiet slo alarm om jentegjeng: - Voldelige, utagerende og truende

Politiet mener gjengene i Stavanger-området fram til i fjor hadde mer enn hundre medlemmer. De yngste skal ha vært 14 år.

Politiet i Stavanger offentliggjorde torsdag en 19 siders rapport basert på en omfattende kartlegging av byen og forstedenes ungdomsgjenger. Bakgrunnen for kartleggingen var blant annet at det høsten 2016 ble gjennomført flere overfall og ran av tilfeldige offer i Stavanger-området.

Kartleggingen har pågått over lang tid, og avdekker at områdene i og rundt Stavanger i likhet med Oslo har hatt flere tilfeller av grupperinger som kan defineres som gjenger. Rapporten slår også fast at gjengene nå er lagt ned. Årsaken skal ha vært mye negativ oppmerksomhet fra skole, politi, barnevern og media.

Ifølge politiet har Stavanger-området i kartleggingsperioden hatt fire gjenger, hvorav en av dem er definert som «jentegjengen». Alderen på de involverte i de fire gruppene, strekker seg hovedsakelig fra 14 til 18 år.

Flere titalls medlemmer

- Ut fra våre data kan vi si at den ene gruppen kommer fra Sandnes og har stort sett medlemmer i 14–15 årsalderen. De er 30 medlemmer med en indre kjerne på fem til ti personer. De har egen leder, navn og felles symbolikk, skriver politiet i rapporten signert politimester Hans Vik.

Gruppa det vises til, skal ha framstått som svært voldelig og truende ifølge informasjon politiet har fått fra informanter i ungdomsmiljøet. De var langt ifra de eneste, da politiet kartla gjengmiljøet.

Også området Sandnes, Sola og Stavanger-området hadde i kartleggingsperioden en egen definert gjeng, med medlemmer i alderen 15 til 18 år. Ifølge rapporten utøvde gjengen vold og begikk annen type kriminalitet.

- Gruppa skal ha en indre kjerne på fem til ti personer og skal telle et antall på cirka 60 personer. Den har et eget navn og felles symbolikk. Ut fra våre data kan vi ikke avgjøre hvor tett disse antatte 60 personene er knyttet til gruppen, skriver politiet i rapporten.

«Sentrumsgjengen»

Den tredje ungdomsgjengen i Stavanger-området skal ha vært mer knyttet til sentrum av byen, og omfatter unge i øvre del av aldersgruppa av de som nevnes i rapporten. Hovedsakelig besto «sentrumsgjengen» av ungdommer omkring 18 år. De skal ikke ha hatt eget navn, men var likevel knyttet til hverandre og begår ifølge informantene kriminalitet.

- De skal bli oppfattet av andre ungdommer som en gjeng, men det kommer ikke fram av intervjuene at denne gruppen er voldelig eller selv ønsker å framstå som en gjeng, skriver politiet.

Traumatiserte jenter

Under arbeidet med kartleggingen har både lærere og andre som jobber med ungdommene som er tilknyttet gjengmiljøet vært kontaktet. De beskriver ifølge politiet et miljø som var preget av mangel på respekt for autoriteter og voksne.

- De har en svært lav terskel for å la seg provosere og ty til vold. Videre avdekket kartleggingen bruk av rusmidler, i hovedsak cannabis og alkohol, innenfor disse grupperingene, heter det i rapporten.

De tre gjengene har i all hovedsak bestått av gutter. Under kartleggingen kom det likevel fram ett tilfelle hvor jenter ble definert som en ungdomsgjeng. Disse skal opprinnelig ha kommet fra Sandnes-området, og spredte ifølge rapporten frykt og begikk kriminalitet i det offentlige rom.

- Denne gruppen skal ha bestått av en indre kjerne på fire til seks personer. Jentene framstår ifølge våre nøkkelinformanter som svært traumatiserte, er voldelige og utagerende, og kan være truende til å ty til vold mot vektere dersom de blir konfrontert, skriver politiet, og fortsetter:

- Ifølge våre nøkkelinformanter er «jentegjengen» et fenomen som oppstår med jevne mellomrom, alt etter hvilke jenter som er plassert i institusjon i distriktet.