Politiet stryker i likestilling

Politidirektør Ingelin Killengreen har lovet at 20 prosent av politilederne skal være kvinner innen 2007. Da har hun veldig dårlig tid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Killengreen innehar den eneste lederstillingen i politiet der kvinneandelen er i nærheten av å tilfredsstille hennes egne målsettinger. Men det finnes bare en politidirektør i landet. I gradene under er det vanskelig å finne kvinner blant mennene. Etaten er langt fra målet om at 20 prosent av lederne skal være kvinner innen 2007.

Mangler over 1000

Bare to av landets 27 politidistrikt har kvinnelig politimester. Bare en av landets 44 politistasjoner har kvinnelig sjef. Blant 353 lensmenn finnes 15 kvinner. Blant 935 overbetjenter er det 67 kvinner.

I alt er bare 6,7 prosent av det øvre ledersjiktet kvinner. Tar man med politiførstebetjenter samt sivile og juridiske ledere, stiger andelen kvinner til 11 prosent. Men svært mange kvinner må rekrutteres før 2007, hvis målet skal nås.

- Hvis likestillingspolitikken i politiet skal ha troverdighet i praksis, må man snart ta fatt. vi ser at politimestrene fortsatt velger bort kvinner når de er likt kvalifisert med menn, og hvis dette fortsetter, frykter jeg at målsettingene bare er likestilling på papiret, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

Han mener det er på høy tid å bryte opp den sterke mannskulturen som hersker i politiet.

- Dette handler om mer enn likestilling. Det handler om å endre kulturen og holdningene innad. I dag er bare menn i posisjoner, og menn i tilsetningsrådene ansetter menn på menns premisser, sier han.

- Har skjedd lite

- I Norge liker vi å si at vi er verdensmestere i likestilling. Til tross for lover, regler, overordnede mål og handlingsplaner, har det skjedd lite med andelen kvinnelige ledere i politi- og lensmannsetaten de siste åra. Kvinners lave andel av lederposisjonene betyr i realiteten at vi ikke bruker kvinner som den ressursen de er, sier han.

- Krafttak må til

Politidirektoratets avdelingsdirektør for personell, Ingunn Roe, mener likestilling er et generelt problem i statlige etater.

- Men jeg er enig med Johannessen om at det her må et krafttak til. Målsettingen om 20 prosent kvinnelige politiledere innen 2007 kan bli en utfordring å klare, sier hun.

- Vi har hatt en stor omorganisering, og da kommer ofte ikke kvinner godt ut, sier Roe.

Hun sier det jobbes mye med å få politidistriktene til å ansette kvinner i ledige lederstillinger. Det er opprettet kvinnenettverk og likestillingskontakt i samtlige politidistrikt, og det arrangeres et eget lederprogram for kvinner.

- Det er veldig viktig for oss å ha kvinner som tør å være synlig. Det er ikke alltid lett å finne en kvinne som orker å sitte i en ledergruppe med bare menn.

<B>INGELIN KILLENGREEN:</B> En av få kvinner i toppsjiktet.