Politiet taper kampen

I sak etter sak er politi og påtalemyndighet påført sviende nederlag: De fleste av de alvorligste sakene i MC-miljøet er uoppklarte. Nesten alle de alvorlige sakene som er brakt for retten har endt med frifinnelse. De dårlige resultatene skaper stor frustrasjon innad i politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har laget en oversikt over utfallet av de alvorligste MC-sakene de siste årene. Oversikten avslører at bare et fåtall av sakene har endt med oppklaring og domfellelse. Fremdeles finnes det ikke en eneste rettskraftig dom mot folk i MC-miljøet i alvorlige saker.

Den alvorligste saken som ikke har ført fram, er bombesaken fra Drammen. Etterforskningen kostet ni millioner, men politiet klarte ikke å skaffe beviser mot de som sto bak bombeeksplosjonen mot Bandidos, som kostet den tilfeldig forbipasserende Irene Astrid Bekkevold livet.

Et annet stort nederlag for påtalemyndigheten er drapet på Bandidos-medlemmet Jan Krogh Jensen i Nedre Eiker. Et Hells Angels-medlem ble i sommer frikjent for drapet. Et annet medlem fikk saken henlagt etter lang tid i varetekt. Han krever nå millionerstatning fra staten.

En rekke alvorlige episoder med bombekasting og drapsforsøk overfor både sivile og medlemmer i MC-klubber er henlagt av politiet etter omfattende etterforskinger, viser Dagbladets oversikt.

Mislykkes

I dag har Kripos det overordnede ansvaret for etterretning og strategi mot MC-miljøet. Bare en mann jobber med MC-saker i Kripos i dag, om en stund blir det to tjenestemenn ved etterretningsavsnittet på Kriminalpolitisentralen i Oslo som skal jobbe med dette.

Oslo politikammer har det operative ansvaret i bistandssaker over hele landet. Gruppen talte tidligere syv mann, men er kraftig redusert. Syv årsverk er øremerket kampen mot MC-kriminalitet ved Trondheim politidistrikt. Men etter det Dagbladet erfarer, jobber disse btjenestemennene veldig mye med vanlige narkotikasaker.

Stavanger og Rogaland politidistrikt har fem mann som jobber med MC-kriminalitet. I tillegg skal alle politidistrikt i Norge som har et kriminelt MC-miljø ha en egen kontaktmann for MC-saker.

Mange kilder iog utenfor politiet mener at satsingen mot MC-bandene er alt for liten. Kilder stiller også spørsmål ved mangelen på strategi fra etterretningsavsnittet i Kripos.

Men hovedårsaken til at resultatene er så dårlige, er det strenge regimet som hersker i det kriminelle MC-miljøet. Ingen i dette miljøet snakker med politiet, ikke en gang når de selv er offer for vold. Tradisjonell politietterforsking blir derfor helt umulig.

Svært mange vitner kvier seg for å forklare seg om personer i det kriminelle MC-miljøet. Politiet kan dokumentere at folk i MC-miljøet har truet og påvirket vitner for å få dem til å endre forklaring eller trekke tilbake ting de har sagt.

Mangler bevis

Politiet i Rogaland har oppnådd en del resultater de siste årene, blant annet i narkotikasaker. Men de har også opplevd hvor vanskelig det kan være å etterforske folk i dette miljøet.

Da den store ecstasy-saken ble rullet opp i Stavanger, opplevde etterforskerne en klassisk problemstilling. Under ransaking i en leilighet der det ble funnet store mengder ecstasy, dukket det plutselig opp et medlem av Hells Angels. Han ble pågrepet umiddelbart av politiet. Men mannen nektet å forklare seg, og ingen andre ville si noe om hva slags rolle han hadde. Det endte med at han ble løslatt og aldri senere tiltalt.

- I dette landet kan du få folk til å vitne om hva som helst. Men ikke om Hells Angels, sier en frustrert politikilde.

- Vi vet hva de driver med. Men vi har problemer med å bevise det i retten, sier en annen politikilde.

BOMBE: Bomben mot bandidos-hovedkvarteret i Konnerudgata i Drammen gjorde skade for 280 millioner kroner. En person ble drept i den voldsomme eksplosjonen. Politiet har brukt ni millioner kroner på etterforskningen, men har foreløpig måtte gi seg uten resultat.