HVIL I FRED: Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble drept i Kirkenes natt til mandag. I hele går og i dag har folket lagt ned blomster, tent lys og røkelse på gressplenen utenfor leilighetskomplekset hvor drapene fant sted. Foto: Ådne Husby Sandnes / Dagbladet
HVIL I FRED: Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble drept i Kirkenes natt til mandag. I hele går og i dag har folket lagt ned blomster, tent lys og røkelse på gressplenen utenfor leilighetskomplekset hvor drapene fant sted. Foto: Ådne Husby Sandnes / DagbladetVis mer

Politiet tok ikke i bruk pålagt risikoverktøy for å avverge partnerdrap da Pimsiri oppsøkte dem: - Tjenesteforsømmelse

Politiet vil se på om de kunne ha gjort ting annerledes.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KIRKENES (Dagbladet): Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble drept i Kirkenes natt til mandag.

Politiet, ved påtaleansvarlig Morten Daae sier til Dagbladet at kvinnen var i kontakt med politiet i fredag forrige uke. Han sier at dette møtet gjaldt et forvaltningsvedtak og spørsmål angående oppholdstillatelsen til sønnen dersom hun nå gikk fra hennes 59 år gamle ektemann som er siktet for dobbeltdrapet.

VG har tidligere meldt at en venn av Pimsiri kjørte henne til politistasjonen på fredag for å anmelde den nå drapssiktede ektemannen for psykisk vold, men at Pimsiri ble avvist av politiet.

- Hun kom ut (fra Krisesenteret journ. anm) med et A4-ark hvor det sto psykisk vold øverst. Deretter kjørte vi til politiet for å anmelde saken, sier vennen til VG, som forteller at kvinnen var inne i et kort avhør, men at politiet så skal ha besluttet å ikke ta saken.

Dagbladet får bekreftet fra Norasenteret, et senter mot vold og overgrep i Øst-Finnmark, at kvinnen hadde vært i kontakt med dem i forkant av drapet.

Personer som stod kvinnen nær, sier til Dagbladet at Pimsiri skulle flytte inn på senteret på tirsdag. Politiet selv, ved Morten Daae, sier til Dagbladet at de visste at Pimsiri skulle flytte inn på krisesenteret tirsdag.

Sara-verktøyet

Alle landets politidistrikter skal nå ha tatt i brukt verktøyet SARA (Spousal Assault Assessment Guide) for bedre å kunne vurdere risikoen for ytterligere vold.(Les mer om verktøyet nedenfor.)

Tove Smaadahl er daglig leder ved Krisesentersekretariatet og har jobbet med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i nærmere tre tiår.

- At politiet ikke tok i bruk SARA-verktøyet og heller ikke gikk videre med saken i form av en anmeldelse, er tjenesteforsømmelse. Grov uforstand i tjenesten, sier hun til Dagbladet.

- Han vennen som fulgte kvinnen til politistasjonen, sier at han ville anmelde psykisk vold, og det går tydelig fram av VG sin sak at hun ikke ble møtt på det, sier Smaadahl, som også spør seg:

- Har Finnmark politidistrikt i det hele tatt implementert SARA-verktøyet? Man kan også stille spørsmål til om rett person med rett kompetanse møtte kvinnen på fredag, sier Smaadahl, som sier at ut i fra hvordan hun ser saken, så var flere av risikofaktorene i SARA-verktøyet til stede.

- For det første visste politiet at hun skulle på krisesenter. Da burde en stor varsellampe ringe hos politiet. For det andre var hun av utenlandsk bakgrunn, noe som tilsier at de må spør henne ut om volden. Mannen var også arbeidsledig og samlivsbruddet dem i mellom var nærstående. De fleste partnerdrap blir begått i bruddfasen, avslutter Smaadahl.

- Skal benyttes

I Politidirektoratets egen veileder til politidistriktene om SARA-verktøyet, står det at «SARA:SV skal benyttes innen samtlige saker av vold i nære relasjoner i parforhold. Verktøyet vurderer risikonivået for fremtidig vold og hvor alvorlig volden kan bli. I ytterste konsekvens finner man drapsfare. Målet med bruk av SARA:SV er å hindre at det oppstår ny vold.»

Daae opplyser at de vil se på om de skulle håndtert hendelsen hvor kvinnen kontaktet politiet i forrige uke annerledes.

- Det vi har sagt er at vi vil gå etter å se hvilke opplysninger vi fikk den dagen. Etter det vil vi vurdere om vi har gjort det vi skal, men vi må få mer informasjon om den saken. Det jeg har sett så langt, er at vi oppfattet at henvendelsen til oss fra henne gjaldt et forvaltningsvedtak og at hun var usikker på situasjonen etter samlivsbruddet og ville vite hva som skjedde med oppholdstillatelsen til sin sønn etter et samlivsbrudd. Øvrige ting når det gjelder samlivsbrudd, er ting som ligger utenfor det vi i utgangspunktet holder på med, sier Daae til Dagbladet.

- Burde det ha blitt utfylt et SARA-skjema i forrige uke da hun henvendte seg til dere?

- Vi skal prøve å finne ut av det. Av det jeg har sett, så ser jeg ikke at vi burde ha gjort det. Det var ikke nødvendigvis et SARA-skjema vi skulle ha fylt ut, men vi skal se på om vi kunne håndtert saken annerledes på fredag, sier Daae.

- Særskilt oppmerksomhet

Bruken av SARA-verktøyet skal kunne gi bedre muligheter til å identifisere de partnervoldssakene med høyest mulig risiko for å eskalere til partnerdrap.

Studien «Partnerdrap i Norge 1990-2012», som kom i fjor, viser at sammensatte og omfattende belastninger, slik som rus- og depresjonslidelser, svak tilknytning til arbeidslivet, tilknytning til annen kriminalitet, innvandrerbakgrunn, mangel på statsborgerskap og tidligere selvmordsatferd, er alle blant de faktorene som øker risikoen for at partnervoldssaker eskalerer

- SARA-verktøyet gjør at politiet bedre kan se de ulike risikofaktorene i sammenheng og kan sette inn rett tiltak for å redusere risikoen, uttalte forsker Solveig K.B Vatnar som ledet partnerdrapsstudiet, til NTB.

Riksadvokaten har uttalt seg slik om vold i nære relasjoner:

«Vold i nære relasjoner kan være så alvorlig at den omfattes av riksadvokatens sentrale prioriteringer, og slike saker må vies særskilt oppmerksomhet. En forutsetning for å kunne bekjempe og avdekke vold og mishandling i nære relasjoner, er at offeret har tillit til at politiet og påtalemyndigheten er i stand til å gi beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser fra gjerningspersonens side.»

Skjemaet som politiet skal fylle ut i familievoldsaker står side 64 og videre i dette dokumentet.